یکشنبه ۷ شهریور ۱۳۹۵ ۳:۱۲

Infinite scroll

امروز سه شنبه ۲ شهریور جوانی متهم به قتل از پای چوبه دار برگشت. او بار رضایت خانواده مقتول از اعدام نجات یافت. در سال...

در حالی که هر روز تعداد جدیدی توسط جمهوری اسلامی به اعدام محکوم میشوند و اعدام میشوند، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اسلامی...

سحرگاه روز سه شنبه ۹ اوت برابر با ۱۹ مرداد پنج زندانی در زندان ارومیه به دار آویخته شدند. یکی از آنها جهانگیر رضوی...

RANDOM POSTS

امروز سه شنبه ۲ شهریور جوانی متهم به قتل از پای چوبه دار برگشت. او بار رضایت خانواده مقتول از اعدام نجات یافت. در سال...