نه زندانی در زندان عادل آباد شیراز اعدام شدند

images

نه زندانی محکوم به اعدام، صبح روز چهارشنبه دوم اردیبهشت، در زندال عادل آباد شیراز اعدام شدند.

٣ تن از این زندانی ها به اتهام قتل عمد  و ۶ محکوم نیز با اتهامات مواد مخدر اعدام شدند که سه تن از آنها از افغانستان بودند.

به نقل از هرانا ،از هویت متهمین تا لحظه تنظیم گزارش اطلاع دقیقى در دست نیست و نهادهاى رسمى مسئول نیز تاکنون درباره هویت ، اتهامات و اجراى حکم اعدام آنها اطلاع رسانى نکرده اند.

 


Comments are Closed