نوجوانی محکوم به اعدام با رضایت اولیائ دم از مرگ حتمی نجات یافت!

image

 بر اساس گزارشهای منتشر شده روز دوم مهر ماه ۱۳۹۵ رئوف حسنی در زندان مرکزی شهر سقز با رضایت اولیای دم از اعدام نجات یافت. رئوف حسنی متولد ۸ بهمن ماه ۱۳۷۵، در ۱۷ مرداد ۹۲ به اتهام قتل بازداشت و در اردیبهشت ۹۴ در دادگاه عمومی سقز به اعدام محکوم می شود. حکومت اسلامی با دادن اختیار به خانواده های که عزیزترین کس خود را از دست داده اند، می خواهد خانواده های داغ دیده را شریک جرم خود کند، اعدام در طول ۳۷ سال گذشته وسیله ای در دست حکومت دزدان و قاتلان اسلامی بوده برای سرکوب، ارعاب و حاکمیت جنایتکارانه مشتی دزد، قاتل و ادمکش حرفه ای. ما به این تصمیم انسانی خانوده داغداری که رئوف را از مرگ حتمی نجات دادند درود می فرستیم. باید علیه اعدامها ایستاد و این جنبش بخشش که تا هم اکنون جان دهها نفر را از مرگ حتمی نجات داده را تقویت کرد.
زنده باد جنبش علیه اعدام!
دبیر خانه کمیته بین المللی علیه اعدام
۲۳ سپتامبر ۲۰۱۳


Comments are Closed