جلوی اعدام زینب سکان‌وند لکران که در نوجوانی محکوم به اعدام شده است را بگیریم!

img_2403

خطراعدام زینب سکان‌وند لکران اخیرا پس از زایمان فرزنده مرده اش زیادتر شده است. سرنوشت او سرنوشت آشنای زنانی است که در جامعه مردسالار اسلامی در معرض خشونتهای خانوادگی قرار داشته اند. وقتی که فقط ۱۵ سال داشت بدلیل تنگناهای متعدد اقتصادی و اجتماعی ناچار به ازدواج شد. از سوی همسرش بارها مورد خشونت قرار گرفته بود. در بخشی از دادنامه زینب که به رویت سازمان حقوق بشر ایران رسیده است به اظهارات این زندانی در زمان بازداشت اشاره شده که وی از سوی شوهرش مورد ضرب و شتم و خشونت خانگی قرار گرفته و حتی اقدام به شکایت قانونی نیز کرده که مسئولان به شکایت وی ترتیب اثر نداده‌اند.
زینب در ۱۱ اسفند ماه ۱۳۹۰ یعنی در سن ۱۷ سالگی به اتهام قتل همسرش بازداشت شد و در شعبه ۲ دادگاه کیفری ارومیه به اعدام محکوم شد. طبق قوانین بین المللی اعدام افراد کمتر از هجده سال ممنوع است.
گفته شده است که “در هنگام بازداشت زینب بازسازی صحنه قتل صورت نگرفته و خونی نبودن لباس‌ها و همچنین جهت ضربات چاقو که به مقتول وارد شده شبهات زیادی را ایجاد کرده است.”
گفتنی است، در جریان تحقیقات پلیس و بازبینی تماسهای تلفنی زینب مشخص شده که او به صورت مداوم با برادر همسرش تماس داشته و بازپرس جنایی احتمال دست داشتن این مرد در قتل را مطرح می‌کند و بعد از تحقیقات پلیس برادر مقتول نیز بازداشت شده اما در نهایت به دلیل نبود مدارک کافی آزاد می‌شود.
زینب سکان‌وند که دوسال اول محکومیت خود را در زندان شهر خوی سپری کرده بود پس از صدور حکم قصاص به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شده و در این زندان باموافقت مسئولان زندان با یکی از زندانیان مرد ازدواج می‌کند. وی از همسر جدید خود در زندان باردار شده تا اینکه روز جمعه ۹ مهر ماه در یکی از بیمارستان‌های شهر ارومیه بچه خود را مرده به دنیا میاورد.
روز دوشنبه ۱۲ مهر ماه زینب را به اجرای احکام زندان مرکزی ارومیه احضار کرده و به وی اعلام کرده‌اند احتمال اجرای حکمش در طی هفته‌های آینده وجود دارد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با حکم اعدام زینب نه فقط قوانین بین المللی مبنی بر ممنوعیت اعدام افراد زیرهجده را سال نقض می کند بلکه بعنوان یک نظام مردسالار و ضدن زن می خواهد از زنان نیز انتقام بگیرد. به شکایات زن جوانی که بارها از سوی همسرش مورد خشونت قرار گرفته است بهیچوجه اعتنایی نمی کند ولی همینکه مردی دچار لطمه ای شود فورا وارد عمل می شود و با مقصر قلمداد کردن زن می خواهد خون او را بر زمین بریزد. طبعا قتل همسر زینب محکوم است ولی به همان اندازه هم مورد خشونت قرار گرفتن یک زن در روابط خانوادگی محکوم است و باید مورد پیگیرد قانونی قرار گیرد. علیرغم شواهد متعدد مبنی بر بی گناه بودن زینب سناریو را طوری چیده اند که حتما او را اعدام کنند. چرا که او یک زن است و یک زن باید مطیع مردش باشد. این “عبرتی” است که زنان جامعه باید با اعدام زینب بگیرند.
کمیته بین المللی علیه اعدام خواستار لغو فوری حکم اعدام زینب سکان‌وند لکران است و عموم را فرامی خواند که به هر طریق ممکن برای متوقف کردن اعدام وی بکوشند.

کمیته بین المللی علیه اعدام
۹اکتبر ۲۰۱۶- ۱۸ مهر ۱۳۹۵


Comments are Closed