کمیته بین المللی علیه اعدام نیاز فوری به تعدادی مترجم فارسی به انگلیسی دارد!

2015-01-02_043810

اهمیت تلاش و مبارزه علیه اعدام و رژیم اسلامی بر کسی پوشیده نیست، اعدام یکی از بنیادهای کثیف حکومت اسلامیست و برای مبارزه با اعدام و شناساندن چهره کریه رژیم اسلامی به مردم دنیا، کمیته بین المللی علیه اعدام با بیش از دو دهه تلاش بی وقفه سعی کرده صدای محکومین به اعدام باشد و به اندازه توان خود از اعدامها در ایران جلوگیری کند. امروز مبارزه با اعدام چه در ایران و چه در خارج کشور به جنبش وسیعی تبدیل شده که سران جنایت پیشه حکومت اسلامی برای خفه کردن صدای این جنبش از هیچ تلاش و کوششی دریغ نورزیده اند.

ما در کمیته بین المللی علیه اعدام برای رساتر کردن صدای محکومین به اعدام، برای تحت فشار گذاشتن حکومت اسلامی، برای شناساندن بیشتر چهر کریه حکومت اسلامی اعدام به مردم دنیا نیاز فوری به تعدادی مترجم فارسی به انگلیسی داریم. ما از همه داوطلبین می خواهیم که با ما تماس بگیرند و در مبارزه علیه اعدام همراه با ما باشند.

نام و مشخصات داوطلبین به این کار در صورتیکه خود تمایلی به ابراز وجود علنی نداشته باشند در نزد کمیته بین المللی علیه اعدام محفوظ خواهد ماند.لطفا با ایمیل و تلفن های زیر با ما تماس بگیرید. لطفا در صورت امکان خلاصه کوتاهی از وضعیت خودتان و همچنین ترجمه یکی از مطالب خود به همراه اصل مطلب را برای ما بفرستید.

تلفن های تماس:
+۴۶۷۳۷۸۹۶۵۰۵
+۱۶۴۷۲۹۸۰۴۰۹

ایمیل: i.c.a.e.i.r@gmail.com

پیشاپیش از همکاری شما سپاسگزاریم.

دبیر خانه کمیته بین المللی علیه اعدام


Comments are Closed