نشریه نه به اعدام شماره ۳ منتشر شد

نشریه نه به اعدام را بخوانید و وسیعا پخش کنید.

“نه به اعدام” نشریه ماهانه کمیته بین المللی علیه اعدام است.

سر دبیر: مینا احدی

همکار سردبیر: حسام یوسفی

مسئول روابط عمومی: احسان ریاحی

در شماره سوم :

 

 • جناب ميمندي در خانه شيشه اي نشسته ايد و سنگ بسوي ديگران پرتاب ميکنيد!(مینا احدی – کمپین نجات ریحانه جباری)
 • فریاد معترضین به اعدام از شهر کلن در آلمان (کمیته بین المللی علیه اعدام)
 • کنترول یکی، افسار گسیختگی دیگری (هرمز رها)
 • لکه ننگ ديگري بر پيکر رژيم انسانکش اسلامي! (کمیته بین المللی علیه اعدام)
 • برگزاري دادگاه زانيار و لقمان مرادي به تعويق افتاد! (کمیته بین المللی علیه اعدام)
 • سخنرانی مینا احدي در انجمن پژوهشگران – امريکا (مینا احدی)
 • دو ساعت تمام جان داد! (کمیته بین المللی علیه اعدام)
 • نامه سرگشاده ارژنگ داوودي به بان کي مون و ناوي پيلاي (کمیته بین المللی علیه اعدام)
 • جنبش عليه اعدام در ماه ژوئیه(کمیته بین المللی علیه اعدام)
 • سميه نجات يافت، زنده باد جنبش عليه اعدام (کمیته بین المللی علیه اعدام)
 • چرا جمهوری اسلامی اعدام می کند(مژگان منصوری)

 

لینک های دانلود:

http://en.calameo.com/read/0035314756192a25f2c62

http://issuu.com/i.c.a.e.i.r/docs/no-execution3

https://www.dropbox.com/s/0apxsowosvkx35t/No-Execution3.pdf

 


پاسخ دهید