شوی تلویزیونی جدید جمهوری اسلامی علیه كمپین نجات سكینه  

روز شنبه ۱ ژانویه ۲۰۱۱ مقامات محلی در تبریز و مسئولین قوه قضاییه حكومت اسلامی از خبرنگاران خارجی دعوت كردند در یك كنفرانس مطبوعاتی با حضور سجاد قادرزاده  و سكینه محمدی آشتیانی شركت كنند. طبعا خبرنگاران اجازه سوال كردن نداشتند و فقط به حرفهای این دو نفر باید گوش میدادند.

سكینه در این كنفرانس علیه خبرنگاران آلمانی٬ وكیل قبلی خود و علیه من و به نوعی علیه  فعالیتی حرف زد كه اسم و سرنوشت سكینه  را در دنیا مطرح كرده است. او گفت این فعالیتها برای او و مملكت ٬ رسوایی به بار آورده است.

این پیام حكومت اسلامی ایران در این كنفرانس مطبوعاتی بود. برای خواباندن سر و صدا و فروكش كردن یك كمپین گسترده و موفق بین المللی كه پروژكتورها را تا اعماق زندانهای حكومت اسلامی برده٬ و بی آبرویی مطلقی برای سیستم قضایی و  دادگاههای فرمایشی و سران حكومت اسلامی ببار آورده٬ سناریو این بود: قربانی به كمك كنندگان حمله میكند.

برای همه ما معلوم است كه این كنفرانس مطبوعاتی نمایشی بود و این دو نفر كه اسیر حكومت اسلامی هستند و برای سكینه محمدی آشتیانی كه چهار سال با كابوس سنگسار بسر برده و هر لحظه ممكنست اعدام بشود٬ همه این اقدامات٬ تلاشی است برای نجات از دست جلادان خونریز و بیرحم اسلامی.

كمپین نجات سكینه٬ كمپینی است علیه سنگسار در ایران و در دنیا٬ كمپینی است علیه دادگاههای فرمایشی٬ علیه سیستم قضایی قرون وسطایی٬ علیه قوانین شریعه. این كمپین تا همین امروز یك بی آبرویی كامل برای حكومت اسلامی ایران بود. رژیم اسلامی كوشید مانور بدهد٬ بارها قربانیان را به اقرار وادار كرد٬ فیلم تهیه كرد و از طریق رسانه بین المللی اش رو به دنیا پخش كرد و دید كه نتیجه ای نمی بخشد . مردم به سرنوشت یك زن محكوم به سنگسار در تبریز علاقمند هستند و رسانه ها در این مورد گزارش میدهند و دو میلیون نفری كه طومار اعتراضی را امضا كرده اند٬ و میلیونها نفری كه در جریان این واقعه قرار گرفته و خواهان آزادی سكینه هستند٬ كماكان میخواهند آزادی او و همه كسانیكه در این رابطه دستگیر شده اند را ببینند.

آخرین تقلای رژیم حمله به  كسانی بود كه این حركت بزرگ بین المللی را سازمان داده و به پیش برده اند.  این شوی تلویزیونی باز هم به رسوایی بیشتر حكومت اسلامی انجامید و یكبار دیگر موضوع سكینه و سنگسار در ایران را به صدر رسانه ها بین المللی برد و یكبار دیگر چهره كریه و ضد انسانی حكومت و رفتار بیشرمانه این حكومت با قربانیان را عیان كرد.

ما به این كمپین تا نجات دو خبرنگار آلمانی ٬ آزادی هوتن كیان و آزادی سكینه محمدی آشتیانی ادامه خواهیم داد. و از همه مردم دنیا دعوت میكنیم كه برای لغو قطعی سنگسار در ایران و نجات بیش از بیست زن و مردی كه در زندانهای حكومت اسلامی به انتظار سنگسار شدن هستند و برای به پیروزی رساندن كمپین سكینه به فعالیتهای خود ادامه دهند.

مینا احدی سخنگوی كمیته بین المللی علیه سنگسار

۴  ژانویه ۲۰۱۱


Related News

  • اطلاعیه شماه ١٢١: هشت مارس سکینه را فراموش نکنید
  • اطلاعیه شماره ١٢٠: جان هوتن كیان وكیلسكینه محمدی آشتیانی در خطر است 
  • اطلاعیه شماره ١١٩: سكینه محمدی آشتیانی دست به خودکشی زد اما از مرگ نجات یافت    
  • اطلاعیه شماره ١١٨: دو خبرنگار آلمانی بعد از ١٣٣ روز آزاد شدند
  • اطلاعیه شماره ١١٨: هوتن كیان وكیل سكینه محمدی آشتیانی به هفت سال زندان محكوم شد 
  • اطلاعیه مطبوعاتی شماره ١١٨: حکم اعدام سکینه باید رسما لغو شود
  • شوی تلویزیونی جدید جمهوری اسلامی علیه كمپین نجات سكینه  
  • اطلاعیه شماره ١١٦: به این نمایش ضد بشری علیه سکینه، سجاد، هوتن و دو خبرنگار آلمانی باید فورا پایان داد! 
  • پاسخ دهید