اطلاعیه شماره ١١٨: دو خبرنگار آلمانی بعد از ١٣٣ روز آزاد شدند

ماركوس هلویگ و جنز كوخ  دو خبرنگار روزنامه بیلد ام سونتاگ روز شنبه ١٩ماه فوریه از زندان تبریز آزاد شدند. این دو خبرنگار برای تهیه گزارش و انجام مصاحبه با سجاد قادرزاده پسر سكینه محمدی آشتیانی به تبریز رفته بودند. آنها روز ١٠ اكتبر در محل دفتر كار هوتن كیان وكیل سكینه محمدی آشتیانی به همراه سجاد و هوتن كیان دستگیر شدند.

علیه دستگیری این دو خبرنگار كه فقط برای تهیه گزارش و خبر به ایران رفته بودند و حكومت اسلامی آنها را اسیر كرده و به دنبال  سوء استفاده سیاسی از این موضوع بود٬ اعتراضات زیادی در آلمان و در سطح بین المللی شد و نهایتا جمهوری اسلامی آنها را با وثیقه و با شرط انجام ملاقات وزیر امور خارجه آلمان با احمدی نژاد٬ آزاد کرد. اما جمهوری اسلامی چنان در افکار عمومی مردم جهان منفور و بی آبرو شده است که برخی رسانه های آلمان این رفتار وزیر امور خارجه را مورد انتقاد قرار دادند و نوشتند که درست در روزهایی كه حكومت اسلامی، اعتراضات مردم را وحشیانه سركوب میكند٬ این ملاقات بهای سنگینی است كه وزیر امور خارجه پرداخته است.

دستگیری این دو خبرنگار و رفتار سبعانه حکومت اسلامی با آنها از جمله تحقیر آنها، اعتراف اجباری از آنها و مصاحبه اجباری با آنها ماهیت جنایتکارانه این حکومت و آدم ربائی آشکارش را بیش از پیش به مردم جهان نشان داد.

طبق خبری که به کمیته های بین المللی علیه اعدام و سنگسار رسیده است، هوتن کیان وکیل سکینه به حبس محکوم شده و در طول این چهارماه شدیدا شکنجه شده است. سکینه محمدی آشتیانی نیز همچنان در زندان است و خطر اعدام و سنگسار او را تهدید میکند.

کمیته های بین المللی علیه اعدام و سنگسار ضمن ابراز خرسندی از آزادی این دو خبرنگار، آزادی آنها را به خانواده های آنها و همکارانشان صمیمانه تبریک میگوید و خواهان آزادی فوری هوتن و سکینه است.

كمیته بین المللی علیه سنگسار

کمیته بین المللی علیه اعدام

٢٠ فوریه ٢٠١١

International Committee Against Stoning (http://stopstonningnow.com)

International Committee Against Execution (http://notonemoreexecution.org)

Spokesperson: Mina Ahadi     ۰۰۴۹-۱۷۷-۵۶۹-۲۴۱۳


Related News

  • اطلاعیه شماه ١٢١: هشت مارس سکینه را فراموش نکنید
  • اطلاعیه شماره ١٢٠: جان هوتن كیان وكیلسكینه محمدی آشتیانی در خطر است 
  • اطلاعیه شماره ١١٩: سكینه محمدی آشتیانی دست به خودکشی زد اما از مرگ نجات یافت    
  • اطلاعیه شماره ١١٨: دو خبرنگار آلمانی بعد از ١٣٣ روز آزاد شدند
  • اطلاعیه شماره ١١٨: هوتن كیان وكیل سكینه محمدی آشتیانی به هفت سال زندان محكوم شد 
  • اطلاعیه مطبوعاتی شماره ١١٨: حکم اعدام سکینه باید رسما لغو شود
  • شوی تلویزیونی جدید جمهوری اسلامی علیه كمپین نجات سكینه  
  • اطلاعیه شماره ١١٦: به این نمایش ضد بشری علیه سکینه، سجاد، هوتن و دو خبرنگار آلمانی باید فورا پایان داد! 
  • پاسخ دهید