اطلاعیه شماره ١١٨: هوتن كیان وكیل سكینه محمدی آشتیانی به هفت سال زندان محكوم شد 

طبق خبری که به کمیته های بین المللی علیه سنگسار و اعدام رسیده، جمهوری اسلامی هوتن كیان وکیل سکینه محمدی آشتیانی را به هفت سال زندان، محرومیت از وكالت و عدم امكان خروج از ایران تا بیست سال دیگر محكوم كرد. وکیل دیگر سکینه، محمد مصطفائی نیز مجبور به ترک ایران شد.

گناه هوتن این بود که تلاش میکرد سکینه را نجات دهد و وضعیت او را در سطح بین المللی منعکس کند. روز ١٠ اکتبر ٢٠١٠ در جریان مصاحبه با دو خبرنگار آلمانی در محل دفتر خود و همراه با سجاد قادرزاده فرزند سكینه محمدی آشتیانی دستگیر و روانه زندان شد.

حكومت اسلامی هوتن را زیر شدیدترین شكنجه ها و آزارهای جسمی و روحی قرار داد و به وی اتهامات سنگینی وارد كرد.

جمهوری اسلامی در مقابل موج عظیم اعتراضات بین المللی به حكم سنگسار و اعدام سكینه دست به هر تشبث  و جنایتی زد تا فشار را از خود کاهش دهد اما هر اقدام جمهوری اسلامی به افشای خود این حکومت و قوانین و کل سیستم جنایتکارانه قضائی آن تبدیل شد.

 

ما محکومیت هوتن کیان را شدیدا محکوم میکنیم و از همه مردم شریف دنیا، از همه کسانی که در هشت ماه گذشته برای نجات سکینه تلاش کردند و از همه سازمانها و نهادهای مدافع حقوق انسان میخواهیم به این حکم اعتراض کنند و فشار به جمهوری اسلامی برای آزادی هوتن، سکینه و دو خبرنگار آلمانی را گسترش دهند.

لازم به توضیح است که پدر هوتن كیان در سالهای اولیه به قدرت رسیدن حكومت اسلامی توسط این حكومت اعدام شده است.

كمیته بین المللی علیه سنگسار

٣٠ ژانویه ٢٠١١، ١٠ بهمن ١٣٨٩

International Committee Against Stoning (http://stopstonningnow.com)

International Committee Against Execution (http://notonemoreexecution.org)

Spokesperson: Mina Ahadi     ۰۰۴۹-۱۷۷-۵۶۹-۲۴۱۳

 


Related News

  • اطلاعیه شماه ١٢١: هشت مارس سکینه را فراموش نکنید
  • اطلاعیه شماره ١٢٠: جان هوتن كیان وكیلسكینه محمدی آشتیانی در خطر است 
  • اطلاعیه شماره ١١٩: سكینه محمدی آشتیانی دست به خودکشی زد اما از مرگ نجات یافت    
  • اطلاعیه شماره ١١٨: دو خبرنگار آلمانی بعد از ١٣٣ روز آزاد شدند
  • اطلاعیه شماره ١١٨: هوتن كیان وكیل سكینه محمدی آشتیانی به هفت سال زندان محكوم شد 
  • اطلاعیه مطبوعاتی شماره ١١٨: حکم اعدام سکینه باید رسما لغو شود
  • شوی تلویزیونی جدید جمهوری اسلامی علیه كمپین نجات سكینه  
  • اطلاعیه شماره ١١٦: به این نمایش ضد بشری علیه سکینه، سجاد، هوتن و دو خبرنگار آلمانی باید فورا پایان داد! 
  • پاسخ دهید