اطلاعیه شماره ١١٩: سكینه محمدی آشتیانی دست به خودکشی زد اما از مرگ نجات یافت    

طبق اخباری كه به كمیته بین المللی علیه سنگسار رسیده است، جمهوری اسلامی،  درخواست بررسی مجدد پرونده سكینه محمدی آشتیانی را مردود اعلام كرده و دیوانعالی حكومت اسلامی در حقیقت با این اقدام حكم سنگسار سكینه را تائید کرده و پرونده را به تبریز فرستاده است.

سكینه با شنیدن این خبر و  بعد از سالها فشارهای طاقت فرسای روحی و روانی در زندان جمهوری اسلامی و بویژه فشارهای چند ماه اخیر برای اعتراف علیه خود در تلویزیون، زندانی شدن سجاد پسر او و دستگیری وکیل او، با بریدن رگ دست بوسیله شیشه شكسته، دست به خودکشی میزند اما ماموران او را به بیمارستان میرسانند و او از خودکشی نجات پیدا میکند. سكینه در وضعیت روحی بسیار بدی به سر میبرد و امكان دست زدن به خودكشی مجدد كماكان بسیار زیاد است.

كمیته های بین المللی علیه سنگسار و اعدام رفتار وحشیانه حكومت اسلامی علیه سكینه را بشدت محكوم میكند و اعلام میكند که هر اتفاقی علیه سکینه بیفتد جمهوری اسلامی مسئول مستقیم هر اتفاقی است که در زندان علیه سکینه رخ دهد.

تلاش جهانی برای آزادی سکینه و همینطور هوتن کیان، وکیل سکینه، را که طبق خبرهای رسیده به کمیته های بین المللی علیه سنگسار و اعدام در شرایط بسیار دشواری به سر میبرد و جمهوری اسلامی پرونده سنگینی برای او سر هم کرده است، باید یک بار دیگر و با تمام قوا ادامه داد و جمهوری اسلامی را وادار کرد آنها را بدون هیچ قید و شرطی آزاد کند. کمیته های بین المللی علیه اعدام و سنگسار همه مردم جهان را، همه دوستداران سکینه و همه نهادهای بین المللی را به تلاش برای آزادی سکینه و هوتن فرامیخواند.

كمیته بین المللی علیه سنگسار

کمیته بین المللی علیه اعدام

٢٣ فوریه ٢٠١١

International Committee Against Stoning (http://stopstonningnow.com)

International Committee Against Execution (http://notonemoreexecution.org)

Spokesperson: Mina Ahadi    ۰۰۴۹-۱۷۷-۵۶۹-۲۴۱۳


Related News

  • اطلاعیه شماه ١٢١: هشت مارس سکینه را فراموش نکنید
  • اطلاعیه شماره ١٢٠: جان هوتن كیان وكیلسكینه محمدی آشتیانی در خطر است 
  • اطلاعیه شماره ١١٩: سكینه محمدی آشتیانی دست به خودکشی زد اما از مرگ نجات یافت    
  • اطلاعیه شماره ١١٨: دو خبرنگار آلمانی بعد از ١٣٣ روز آزاد شدند
  • اطلاعیه شماره ١١٨: هوتن كیان وكیل سكینه محمدی آشتیانی به هفت سال زندان محكوم شد 
  • اطلاعیه مطبوعاتی شماره ١١٨: حکم اعدام سکینه باید رسما لغو شود
  • شوی تلویزیونی جدید جمهوری اسلامی علیه كمپین نجات سكینه  
  • اطلاعیه شماره ١١٦: به این نمایش ضد بشری علیه سکینه، سجاد، هوتن و دو خبرنگار آلمانی باید فورا پایان داد! 
  • پاسخ دهید