اطلاعیه شماره ١٢٠: جان هوتن كیان وكیلسكینه محمدی آشتیانی در خطر است 

طبق اخباری كه به كمیته های بین المللی علیهاعدام  و سنگسار رسیده است٬ جمهوری اسلامی هوتن كیان را زیر شدیدترین فشارهاقرار داده و برای وی پرونده سنگینی تهیه كرده است و او را به چهار بار اعدام محكوم  كرده است. ظاهرا سه حكم اعدام او را لغو و یكی ازاین احكام را تایید كرده اند. طبق خبری كه به ما رسیده است، بطور شفاهیبه هوتن گفته اند كه بزودی او را اعدام میكنند.

هوتن از روز ١٠ اكتبر ٢٠١٠ كه به همراه دوخبرنگار آلمانی و سجاد قادرزاده فرزند سكینه محمدی آشتیانی دستگیر شد، موردشكنجه و اذیت و آزار فراوان قرار گرفت و طبق اطلاعاتی كه به دست ما رسیده است٬ بر رویبدنش جای شكنجه و خاموش كردن سیگار و كتك زدن كاملا مشهود است. هوتن را در زندان های تبریز و سپس در بند ٢٠٩ زندان اوین مورد شدیدترین آزارها قرار دادند و اكنون در زندان تبریزبرای قتل او زمینه چینی میكنند.

مادر هوتن كه ساكن امریكا بود٬ به محض ورود به ایران برای كمك به هوتن، ممنوع المصاحبه و ممنوع الخروج شد. پدر هوتن نیز توسط حکومت اسلامی در سال ١٣٥٩ اعدام شد.

جمهوری اسلامی در جریان آزاد كردندو خبرنگار آلمانی نیز در اطلاعیه های علنی، به نفر چهارم این پرونده و مجرمبودن او اشاره کرده بود که اشاره ای تلویحی به هوتن کیان و زمینه سازی علیه او بود.

هوتن كیان هیچ جرمیمرتكب نشده است جز اینكه به زندانیان محكوم به اعدام کمک کرده و وکیل پرونده سکینه محمدی آشتیانی بوده است.

ما از همه نهادهای بین المللی٬ از همهكسانیكه برای نجات سكینه محمدی آشتیانی به میدان آمدند، از نهادهایبین المللی و از دولتها میخواهیم كه فورا و شدیدا به این زمینه چینی حكومت اسلامیبرای اعدام هوتن كیان اعتراض كنند و خواهان آزادی فوری او و همینطور سکینه محمدی شوند. ما شدیدا نگران جان هوتن كیان هستیم و از همگان میخواهیم بهر طریق ممكن و هرچه سریعتر برای نجات هوتن و آزادی او و سکینه اعتراض كنند.

كمیته بین  المللی علیه اعدام و سنگسار

٢٥ فوریه ٢٠١١

International Committee Against Stoning (http://stopstonningnow.com)

International Committee Against Execution (http://notonemoreexecution.org)

Spokesperson: Mina Ahadi  minaahadi@aol.com    ۰۰۴۹-۱۷۷-۵۶۹-۲۴۱۳

 


Related News

  • اطلاعیه شماه ١٢١: هشت مارس سکینه را فراموش نکنید
  • اطلاعیه شماره ١٢٠: جان هوتن كیان وكیلسكینه محمدی آشتیانی در خطر است 
  • اطلاعیه شماره ١١٩: سكینه محمدی آشتیانی دست به خودکشی زد اما از مرگ نجات یافت    
  • اطلاعیه شماره ١١٨: دو خبرنگار آلمانی بعد از ١٣٣ روز آزاد شدند
  • اطلاعیه شماره ١١٨: هوتن كیان وكیل سكینه محمدی آشتیانی به هفت سال زندان محكوم شد 
  • اطلاعیه مطبوعاتی شماره ١١٨: حکم اعدام سکینه باید رسما لغو شود
  • شوی تلویزیونی جدید جمهوری اسلامی علیه كمپین نجات سكینه  
  • اطلاعیه شماره ١١٦: به این نمایش ضد بشری علیه سکینه، سجاد، هوتن و دو خبرنگار آلمانی باید فورا پایان داد! 
  • پاسخ دهید