اطلاعیه شماه ١٢١: هشت مارس سکینه را فراموش نکنید

سکینه محمدی آشتیانی نمونه ای از موقعیت زن تحت قوانین جمهوری اسلامی است. پنج سال است در زندان بسر میبرد چون متهم است که مردی را دوست داشته است. او را به شلاق بستند، اعترافات اجباری از او گرفتند و وادارش کردند در تلویزیون علیه خودش حرف بزند. پسرش را گرفتند و وادار کردند علیه مادرش صحبت کند. وکیلش را گرفتند و تحت شکنجه قرار دادند که چرا از سکینه دفاع کرده است. سکینه را محکوم به اعدام و سنگسار کردند تا به همه زنان بگویند که ملک مرد هستید و به قوانین حکومت تمکین نکنید سنگسارتان میکنیم تا دیگران عبرت گیرند. جمهوری اسلامی حکومت سنگسار و قصاص اسلامی است، حکومت وحشیانه ترین رفتارها و شنیع ترین توهین ها به زن و به همه انسان ها است. لکه ننگی برای بشریت است و باید برود.

فردا هشت مارس روز جهانی زن است. فراخوان ما به دوستداران سکینه که در ١١٠ شهر جهان برای نجات سکینه تظاهرات سازمان دادند، به یکی دو میلیون نفر که قطعنامه های مختلفی با خواست نجات او امضا کردند و به دهها میلیون نفر که در دنیا از سرنوشت این زن مطلع شدند و به اشکال مختلف با او اظهار همبستگی کردند و به همه انسانهای شریف در همه دنیا این است که روز هشت مارس هر جا که هستید از حقوق زنان در ایران و از مبارزه حق طلبانه مردم ایران برای بگور سپردن حکومت ارتجاعی، وحشی و ضد زن اسلامی قاطعانه حمایت کنید.

کمیته بین المللی علیه اعدام

٧ مارس ٢٠١١، ١٦ اسفند ١٣٨٩

 


Related News

  • اطلاعیه شماه ١٢١: هشت مارس سکینه را فراموش نکنید
  • اطلاعیه شماره ١٢٠: جان هوتن كیان وكیلسكینه محمدی آشتیانی در خطر است 
  • اطلاعیه شماره ١١٩: سكینه محمدی آشتیانی دست به خودکشی زد اما از مرگ نجات یافت    
  • اطلاعیه شماره ١١٨: دو خبرنگار آلمانی بعد از ١٣٣ روز آزاد شدند
  • اطلاعیه شماره ١١٨: هوتن كیان وكیل سكینه محمدی آشتیانی به هفت سال زندان محكوم شد 
  • اطلاعیه مطبوعاتی شماره ١١٨: حکم اعدام سکینه باید رسما لغو شود
  • شوی تلویزیونی جدید جمهوری اسلامی علیه كمپین نجات سكینه  
  • اطلاعیه شماره ١١٦: به این نمایش ضد بشری علیه سکینه، سجاد، هوتن و دو خبرنگار آلمانی باید فورا پایان داد! 
  • پاسخ دهید