همگام با مینا احدی: در مورد داعش و اسلام سیاسی


Related News

  • حکم اعدام رامین حسین پناهی باید ملغی شود- حسن صالحی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام
  • خیزش انقلابی مردم ایران و دستگیر شدگان اعتراضات اخیر-هرمز رها مسئول کمیته بین اللمللی علیه اعدام
  • مبارزه برای آزادی فوری و بدون قید و شرط دستگیرشدگان اعتراضات اخیر و کلیه زندانیان سیاسی را گسترش دهیم- حسن صالحی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام
  • اعدامها و کشتن معترضین در ایران را متوقف کنید. یکصدا فریاد بزنیم: نه اعدام، نه زندان، آزادی آزادی – حسن صالحی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام
  • صحبت های تکان دهنده زنی که برای کمک به مناطق زلزله زده رفته است. حتما گوش کنید و به کمک های خود بیافزایید.
  • زلزله و «معصیتِ مردم» زلزله و «همدلی مردم»
  • نگاه روز: پیرامون اعتراض فیفا در مورد اعدام در استادیوم های ورزشی،گفتگو با حسن صالحی- ۱۸ ژانویه ۲۰۱۷
  • آخرین جلسه پاتوق در استکهلم در سال ۲۰۱۶ با موضوع تایید اعدام بابک زنجانی وپیشنهاد طرح جایگزین زندان در مجلس جمهوری اسلامی برای جرایم مواد مخدر
  • پاسخ دهید