لقمان مرادي کماکان خونريزي داخلي دارد و دارو دريافت نميکند!


زانيار مرادي امروز به دادگاه فراخوانده شد ،

 لقمان مرادي کماکان خونريزي داخلي دارد و دارو دريافت نميکند!

امروز چهارشنبه ۷ اسفند ماه برابر با  ۲۶ فوريه زانيار مرادي را به دادگاه فراخواندند. طبق اخباري که به دست ما رسيده است، حدود ساعت ۱۱ شب ايران به زانيار در زندان رجايي شهر ابلاغ کرده اند که روز چهارشنبه ساعت ۶ او را به دادگاه منتقل خواهند کرد. هنوز خبري مبني بر انتقال او به دادگاه نداريم. به محض مطلع شدن از چند و چون اين ماجرا همه را در جريان قرار خواهيم داد.

طبق اخباري که به دست ما رسيده است لقمان مرادي روز سه شنبه نيز به بيمارستان اعزام و در آنجا آزمايشات پزشکي انجام داده و کماکان پزشکان گفته اند در ادرار لقمان خون هست و بايد معالجه شود. لقمان را بدون تجويز دارو به زندان منتقل کرده اند، لقمان در زندان از مسئولين بهداري زندان ميخواهد او را به پزشکي قانوني معرفي کرده  و گزارش اين ضرب و شتم و جراحات وارده را بنويسند. ولي  بهداري زندان از نوشتن گزارش و يا اعزام لقمان به پزشکي قانوني امتناع ميکند. لقمان ميگويد در اين سه روز که نميتواند راحت حرکت کند، يا غذا بخورد، به او فقط مسکن ميدهند و از معالجه خونريزي داخلي او تا کنون امتناع کرده اند. اين وضع ميتواند براي لقمان بسيار خطرناک بشود و جان او را به خطر بياندازد.

کميته بين المللي عليه اعدام رفتار وحشيانه مزدوران حکومت اسلامي با زندانيان سياسي را محکوم کرده و خواهان معالجه فوري لقمان مرادي است.

کميته بين المللي عليه اعدام

۲۶ فوريه ۲۰۱۴« (Previous News)پاسخ دهید