نشریه نه به اعدام شماره ۵ منتشر شد


به دلیل خبر قریب الوقوع اعدام ریحانه جباری و درگیر بودن کمیته بین المللی علیه اعدام نشریه نه به اعدام با یک روز تاخیر منتشر شد. همچنین با وجود تاخیر نتوانستیم بسیاری از مطالب و گفت و گو ها را منتشر کنیم.
بدین جهت  سردبیر نشریه از تمامی خوانندگان و نویسندگان خود پوزش می طلبد.

برای دانلود و خواندن نشریه اینجا کلیک کنید

No-Execution5

 


پاسخ دهید