نشریه نه به اعدام شماره ۶ منتشر شد

نشریه نه به اعدام شماره ششم منتشر شد.

نشریه نه به اعدام نشریه ماهانه کمیته بین المللی علیه اعدام است.

در این شماره میخوانید:

 • ریحانه اعدام شد، انگشت اتهام به‌سوی کیست؟ (حسام یوسفی)
 • کنفرانس مطبوعاتی برلین در باره پرونده ریحانه جباری (کمیته بین المللی علیه اعدام)
 • اعدام کودکان همچنان در حکومت اسلامی ادامه دارد (افسانه وحدت)
 • دختری که به بلندای تاریخ، قامت افراشته است (احمد رحمانی)
 • اعدام کودکان در ایران (میلاد رابعی)
 • پروژه‌ی فراموشی سازی را باید رسوا کرد! (ستاره صبور)
 • اعدام یا اصلاح! (رحمان رسول پور)
 • تور سخنراني مینا احدی و مهوش علاسوندی در سه شهر اروپا  (کمیته بین المللی علیه اعدام)
 • اعدام ریحانه، روز شنبه را خونین کرد! (سروناز سینایی)
 • اعدام و مذهب برای بقای حکومت (مرتضی اکبری)
 • ۱۰ نفر در ارومیه اعدام شدند. این‌ها قربانی چه سیاستی شدند؟ (ناصر اصغری)
 • سازماندهی جنبش وسیع علیه اعدام، امر فوری فعالین سیاسی (سیروان قادری)

    برای دانلود و خواندن نشریه اینجا کلیک کنید

No-Execution6


پاسخ دهید