بجنگ تا بجنگيم! مردم ايران از روي قانون وحشيانه قصاص و قران نيز رد می‌شوند!

فرشته قاضي و هيلا صديقي لطفاً کنار بايستيد، اصل ماجرا وارد شده است، سپاه پاسداران فرموله‌تر از شما در دفاع از اعدام ريحانه و عليه کمپين حرف ميزند!

متن پياده شده پاسخ مينا احدي به يک سؤال در مورد اعدام ريحانه در سخنراني شهر کلن آلمان روز چهارشنبه ۲۹ اکتبر!

چند سال قبل وقتي ريحانه ۱۹ سالش بود و رفت در آن خانه و اين فاجعه اتفاق افتاد، من فکر می‌کنم مدتي بعدازاین واقعه در برلين يک سخنراني داشتم که در آنجا يک مرد جوان به من مراجعه کرد و گفت ميتونم با شما صحبت کنم، در استراحت اين جلسه و ايشان گفتند که نمی‌خواهم کسي اين حرف‌ها را بشنود و ما در یک‌گوشه ساکت رفتيم و ايشان با من حرف زد. گفت من عموي دختري هستم به اسم ريحانه جباري که در ايران يک اتفاق برايش افتاده و می‌خواهند او را اعدام کنند، می‌توانید براي او کمپين بگذاريد؟ کارت خودم را به او دادم و گفتم به خانواده‌اش بگوييد با من تماس بگيرند. اگر خانواده‌اش بخواهند ما براي نجات جان او کمپين اعلام می‌کنیم. بعداً معلوم شد که خانواده آن‌ها تصميم گرفته بودند کمپين نگذارند و می‌خواستند در خلوت و يواشکي اين معضل را حل کنند. هيچ خانواده‌ای نمی‌خواهد اين مشکل را جلوي چشم همه بگذارد و بخصوص در اين موارد حاضر نيست در مورد جزييات علني حرف بزند و بگويد بچه من این را گفت من این را گفتم و … اين مشکل است و براي همه سخت است که در اين موارد علني حرف بزنند. می‌خواهند مشکل را حل کنند و هفت سال در خلوت سعي کردند فرزندشان را نجات دهند؛ و ما هم اگر خانواده نخواهند نمی‌توانیم کاري بکنيم. من در مراسم هشت مارس ۲۰۱۴ در تورنتو بودم و شبي که من پرواز کردم و آمدم ۱۴ مارس ديدم که عکس دختر جوان ريحانه جباري را علني کرده‌اند و نوشته‌اند ريحانه جباري درخطر اجراي حکم اعدام. شبنم اسداللهي و دوستان ديگري تماس گرفتند که يک کمپين اعلام کنيم، گفتم مادام مادرش و يا پدرش و يا خانواده‌اش نخواهند ما نمی‌توانیم کمپين بگذاريم. کمپين ميدانيد يعني چه اينجا برمی‌گردم به سؤال قبلي هم کمپين يعني اينکه با ما تماس بگيرند، همکاري کنند، عکس بفرستند، خاطره بفرستند وگرنه نمی‌شود فقط بگوييد مثلاً مريم ايوبي به اعدام محکوم شد، براي من نوشته‌اند خانم احدي می‌توانید در مورد مريم الف کمپين بگذاريد، من پاسخم اين بود مريم الف را نمی‌توانیم کمپين بگذاريم بايد عکسش باشد، فاميلش بايد معلوم باشد چيست مريم الف شمارا به گريه نمی‌اندازد همان‌طور که منو به گريه نمی‌اندازد، همان‌طور که من نمی‌دانم مريم الف کي هست داستان زندگی‌اش چيست همين ديروز با يک دانشجويي حرف زدم که می‌پرسید چرا راجع به ديگران کمپين نمی‌گذارید فقط راجع به بعضی‌ها، گفتم آن بعضی‌ها کساني هستند که خانواده‌هایشان همکاري می‌کنند آن بعضی‌ها کساني هستند که عکس می‌فرستند، از من قبول کنيد از ماه آوریل ما با آن‌ها صحبت کرديم و خودشان خواستند چون ميدانم ما وارد يک گردباد می‌شویم که ته آن معلوم نيست چه می‌شود، ما خيلي وقت‌ها می‌بازیم این‌طوری نيست که هميشه بيايند بگويند دست بزنيد نجات پيدا کرد، از من قبول کنيد خانواده من بچه‌های من همسر من که الان اينجا هم هست، ريحانه می‌شود جزئی و عضوي از خانواده ما و شبانه‌روزی کار می‌کنیم نصف شب زنگ می‌زنند گريه می‌کنند. تعدادي افراد خانواده يا کسان ديگر که برايشان کمپين گذاشته‌ایم، ما تقریباً هشت ماه است که شبانه‌روز می‌دویم دنبال اين پرونده و خودش از داخل زندان وقتي پيام می‌دهد می‌گوید به خاله بگو اين بلا را سر من در می‌آورند، من می‌شوم خاله ريحانه و اين واقعه ساده نيست؛ و بعد وقتي می‌بینم فرشته قاضي نامي که می‌شناسمش، يک کلمه راجع به ريحانه حرف نزده يک احساس ندارد، يک دوندگي نکرده یک‌شب خوابي را بر خود حرام نکرده به خاطر ريحانه، بعد از اعدام ريحانه قلم‌به‌دست می‌گیرد و می‌نویسد: به نظر من شلوغ نمی‌کردند بهتر بود همان‌گونه که در مورد سنگسار دوستان ما رفتند با آخوندها حرف زدند، يکي بیاد منو بذاره جلوي فرشته قاضي بهش بگويم به چشم من نگاه کن! با آخوند بحث کرديد سنگسار رفت يا کمپين نجات سکينه محمدي آشتياني عزيز من! من که هنوز نمردم، چي باعث شد سنگسار در ايران ممنوع شد بحث کردن با آخوندها، آخه هنوز همه ما هستيم، اتفاقاً کمپيني از همين نوع کمپين ريحانه باعث شد و ميدانم من قلبم خونه که ريحانه اعدام شد، ولي کمپين ريحانه يک تير خلاص به بحث اعدام و قصاص در ايران زد. وقتی‌که فرشته قاضي نامي و يا هيلا صديقي می‌آید و می‌نویسند، کمپین‌ها چنين و چنان می‌کنند و يا مينا احدي این را کرد و غيره البته هزاران نفر جواب این‌ها را می‌دهند. بعد سپاه پاسداران وارد می‌شود سايت فارس نيوز تئوريک بسيار جاافتاده، بسيار عمومي حرف همه این‌ها را زد. من از طريق اين رسانه اعلام می‌کنم خانم فرشته قاضي و هيلا صديقي بايستيد کنار اصل داستان آمده بگذاريد من با سپاه پاسداران درگير بشوم، شما لطفاً کنار بايستيد، ببينم و ببينيم نتيجه اين داستان به کجا می‌رسد، سپاه پاسداران آمده و می‌گوید همان‌طور که کمپین‌ها باعث شد دلارا اعدام بشود، همان‌طور که سروصداها باعث شد این‌وآن اعدام بشود، همان‌طور که گفتيم اگر سروصدا کنيد خانواده مقتول ناراحت می‌شود، پس ساکت باشيد قصاص نوراني است. خود لاريجاني می‌آید می‌گوید قصاص نوراني است و نص صريح قران است. من از طريق اين رسانه به لاريجاني هم اعلام می‌کنم تو بحث را داري می‌بری اين وسط پس مردم برمی‌گردند، ميگويند تف به قران، اگر قران این‌رو بخواهد، شما داريد اين بحث را می‌آورید وسط و جامعه ايران ايستاده در لبه پرتگاه اگر بحث این است که خدا و اسلام و قران کشتن بچه منو می‌خواهد خانم مهوش علاسوندي در همين فيلم دو برادر اعلام می‌کند که خدا وجود ندارد و اين در ابعاد اجتماعي دارد در ايران اتفاق می‌افتد.

خانم شعله پاکروان جلوي در زندان گفت «خدا از تو به خودت شکايت می‌کنم» براي اينکه در خامنه‌ای رفت، در تمام اين مقامات را زد، با ملاها حرف زد همه‌جا هر جا که می‌توانست رفت، يکي گفت فتوا می‌دهم اين غیرقانونی است يکي گفت قانوني است هر کس هر چي گفت درنهایت گفتند اين نوراني است. لاريجاني این را گفت و اين قصاص است اگر کسي به قصاص حمله می‌کند در حقيقت به قلب نظام دارد حمله می‌کند نظام دلخور می‌شود پشت خانواده مقتول سنگر می‌گیرد. من اعلام می‌کنم به‌عنوان کسي که سال‌ها است موهاي سرم را در مبارزه عليه اعدام سفيد کرده‌ام، اصل مسئله بحث قصاص است و شما اگر قران دستت می‌گیری مردم قران را می‌گیرند می‌اندازند زير پايشان اين اتفاق در ايران در ابعادي اجتماعي داره مي افته. به خاطر اينکه با قران داريد جوانان را اعدام می‌کنید به خاطر اينکه ريحانه را می‌برید در زندان بلندگو می‌گذارید قران پخش می‌کنید مادرش را نمی‌گذارید برود و داخل زندان وکيلش را نمی‌گذارید برود داخل زندان وکيل را خودشان انتخاب کرده بودند، شبي که ريحانه اعدام شد، در خانه ما الان محمد آسنگران همسرم اينجا است از ساعت ۱۰ شب تا هفت صبح ما با يک جمع از دوستان کميته عليه اعدام بيدار بوديم و تمام بدنم می‌لرزید ما با آن‌ها جلوي در زندان حرف می‌زدیم می‌گفتیم وکيل را بفرستيد داخل زندان، می‌گفتند راهش نمی‌دهند، مگر خودشان وکيل را انتخاب نکردند؟ چون آن‌ها بودند می‌گفتند فروغي را بگذاريد کنار جمهوري اسلامي حتي می‌خواهد وکيل وجود نداشته باشد چون تصميم می‌گیرند در موارد زيادي، این‌رو بزارید کنار آن را بزارید کنار ما خودمان وکيل معرفي می‌کنیم و … وکيل تا صبح با ماشینش دم در زندان بود اجازه نمی‌داند برود داخل زندان. اين جمهوري اسلاميه!

حالا تعدادي ميگويند هي التماس کنيد نه آن‌ها احتياج به اعدام دارند ريحانه را اعدام کردند براي اينکه به جوان‌ها به دختران جواني که سر به آسمان می‌زنند، يک جواب بدهند؛ و مادر ريحانه درست گفت خبرنگار آلماني امروز پرسيد گفت مادر ريحانه گفته; «دختران ايران اگر خواستند به شما تجاوز کنند مقاومت نکنيد» اين پيام و پاسخ جمهوري اسلامي است و مادر ريحانه این را گفت من این را در کنفرانس مطبوعاتي امروز در برلين گفتم ريحانه خودش هم این را گفته، اگر تن به تجاوز می‌دادم سنگسارم می‌کردند و اگر مقاومت کنم، اعدام. اين موقعيت زنان در ايران است بنابراین بحث فراتر از خانواده مقتول است بحث يک نظام است يک سيستم است يک قانون است يک اسلام است دقیقاً بحث يک اسلام است و لاريجاني وقتي بحث را می‌آورد وسط منهم ميگويم اوکي جامعه ايران لطفاً از روي اسلام رد شويد، بگوييد که جمهوري اسلامي را قبول نداريم، قران را هم قبول نداريم، به خاطر اينکه نمی‌خواهیم بچه‌های ما را اعدام کنند، اين بحثي است که دارد پيش می‌آید درهرحال يک عده اصلاح‌طلب که خودتان ميدانيد هميشه با چهار دست و پاي دفاع از نظام آمده‌اند پايين حتي در اين بحث بسيار عاطفي و احساسي می‌آیند و از جمهوري اسلامي دفاع می‌کنند به نظر من بهتره کنار بايستند چون سپاه پاسداران خودش با قامت کريه خودش آمده وسط! پس بگذاريد ما بجنگيم! بجنگ تا بجنگيم ببينيم کي برنده می‌شود در این ماجرا.

 


Related News

  • سرگذشت ریحانه ، موضوع تئاتری در هند و این داستان ادامه خواهد یافت!
  • مینا احدی: به اين عکس‌ها نگاه کنيد! آن‌هایی که اعدام می‌شوند، شبيه عزيزان ما هستند!
  • مینا احدی: توافق در لوزان، جنايت در بيداد گاه‌ها!
  • مینا احدی: خانم صدر آيا بهتر نبود به همان سکوت پرطمطراق در مورد سرنوشت ريحانه ادامه می‌دادید؟
  • آلمان يکي از روشنفکران و يکي از مبارزين عليه فاشيسم و نازيسم و يک منتقدمذاهب وجنبش اسلامي را از دست داد
  • گزارش مينا احدي از کنفرانس عليه اعدام در نروژ و کنفرانس در فرانکفورت آلمان
  • در کنار يادبود قربانيان دوران نازي در شهر کلن، و بر روي «پل عشق» تولد ترا جشن گرفتيم!
  • بجنگ تا بجنگيم! مردم ايران از روي قانون وحشيانه قصاص و قران نيز رد می‌شوند!
  • پاسخ دهید