آلمان يکي از روشنفکران و يکي از مبارزين عليه فاشيسم و نازيسم و يک منتقدمذاهب وجنبش اسلامي را از دست داد

مینا احدی

بدرود رالف جردانو

چهارشنبه ده دسامبر، آلمان يکي از روشنفکران مشهور و يکي از مبارزين عليه فاشيسم و نازيسم و يک منتقد سرسخت مذاهب وجنبش اسلامي را از دست داد.

اولين جلسه مشترک ما با رالف جردانو در سال ۲۰۰۷ بود. به همراه ميشاييل اشميت سالمون و گونتر والراف . (دانشگاه کلن)

او در ۲۰ مارس ۱۹۲٣ در هامبورگ در يک خانواده يهودي  متولد شد . او يکي از بازماندگان قتل عام نازيها بود. ۲٣ کتاب نوشته که اکثرا جزو کتابهاي پرفروش در آلمان و در خارج از آلمان بود از جمله بيوگرافي اش .   او گزارشگر و فيلمساز نيز بود و بيش از صد فيلم مستند براي تلويزيون سراسري آلمان ” و-د-ار” ساخت.

او يکي از منتقدين سرسخت مذهب و اسلام بود. در مقابل نفوذ سازمانهاي اسلامي و پروژه مسجد ساختن سازمانهاي اسلامي با صداي بلند حرف زد و بارها تهديد به مرگ شد.

رالف جردانو يکي از دوستان نزديک من بود. او را بارها در منزلش در کلن مي ديدم و در مورد فعاليتهاي خودمان و مبارزه عليه جمهوري اسلامي ايران و در دفاع از حقوق انساني با او حرف ميزدم.

در چندين کنفرانس باهم سخنراني کرديم و در يکي از ميتينگهاي ما در مرکز شهر کلن او سخنران بود و اين يک افتخار براي ما بود.

شب چهارشنبه ، شب روز جهاني حقوق بشر در يک بيمارستان در شهر کلن ديده از جهان فروبست، ياد او و نام او در تاريخ آلمان بعنوان يک منتقد نازيسم و فاشيسم و يک منتقد مذاهب و اسلام سياسي و اسلام همواره جاودان خواهد ماند. رالف جردانو يک روشنفکر متعهد و يک مدافع حقوق انسان بود. يادش گرامي باد!

مينا احدي

۱۰ دسامبر ۲۰۱۴


Related News

  • سرگذشت ریحانه ، موضوع تئاتری در هند و این داستان ادامه خواهد یافت!
  • مینا احدی: به اين عکس‌ها نگاه کنيد! آن‌هایی که اعدام می‌شوند، شبيه عزيزان ما هستند!
  • مینا احدی: توافق در لوزان، جنايت در بيداد گاه‌ها!
  • مینا احدی: خانم صدر آيا بهتر نبود به همان سکوت پرطمطراق در مورد سرنوشت ريحانه ادامه می‌دادید؟
  • آلمان يکي از روشنفکران و يکي از مبارزين عليه فاشيسم و نازيسم و يک منتقدمذاهب وجنبش اسلامي را از دست داد
  • گزارش مينا احدي از کنفرانس عليه اعدام در نروژ و کنفرانس در فرانکفورت آلمان
  • در کنار يادبود قربانيان دوران نازي در شهر کلن، و بر روي «پل عشق» تولد ترا جشن گرفتيم!
  • بجنگ تا بجنگيم! مردم ايران از روي قانون وحشيانه قصاص و قران نيز رد می‌شوند!
  • پاسخ دهید