تجمع اعتراضی در حمایت از زندانیان سیاسی بند ۱۲ زندان ارومیه

روز شنبه ۲۰ دسامبر بنا به دعوت کميته بین‌المللی عليه اعدام و با پشتيباني جمعيت دفاع از زندانيان سياسي – کلن در مرکز شهر کلن آلمان يک تجمع اعتراضي برپا شد. تظاهرات کنندگان با در دست داشتن عکس‌های ۲۷ زنداني سياسي که در زندان اروميه اعتصاب غذا کرده‌اند و همچنين عکس‌های فعالين کارگري ازجمله بهنام ابراهیم‌زاده که در اعتصاب غذا است، به جنایات جمهوري اسلامي ايران عليه فعالين سياسي و زندانيان اعتراض کرده و درعین‌حال از اعتصاب‌کنندگان خواستند که به اعتصاب غذاي خود پايان دهند. سخنرانان در این تجمع گفتند با توجه به اينکه صداي اعتراض شما به گوش میلیون‌ها نفر در دنيا رسيده، بهتر است به اعتصاب خود پايان دهيد.

این تجمع در حالی صورت گرفته که هفت نفر از اعتصاب‌کنندگان زندانیان بند ۱۲ زندان اروميه به دلیل افت شديد فشارخون به بيمارستان منتقل‌شده‌اند.

کميته بین‌المللی عليه اعدام – کلن

گزارش تصویری:


پاسخ دهید