نشریه نه به اعدام شماره ۸ منتشر شد

نشریه نه به اعدام شماره هشتم منتشر شد.
نشریه نه به اعدام نشریه ماهانه کمیته بین المللی علیه اعدام است.
۱ ژانویه ۲۰۱۵ –  ۱۱ دی ۱۳۹۳
سال اول –  شماره هشتم
سردبیر: حسام یوسفی

در این شماره میخوانید:

  • وضعیت همجنسگرایان در ایران (گفت و گو با آرشام پارسی)
  • چرا همجنسگرایان در ایران اعدام می شوند؟(گفت و گو با مهناز قزلو)
  • اگر دیوارها سخن بگویند! (ستاره صبور)
  • جرم: همجنسگرایی… حکم: اعدام! (آرش راجی)
  • ارزیابی از کمپین نجات ریحانه جباری و پیشروی در جنبش علیه اعدام – بخش دوم و پایانی(گفت و گو با مینا احدی)
  • تفاوت شرایط همجنسگرایان در ایران و کشورهای دیگر (هرمز رها)
  • همجنسگرائی ستیزی (ناصر اصغری)

برای دانلود و خواندن نشریه اینجا کلیک کنید

No-Execution8

 

 


پاسخ دهید