چرا همجنسگرایان در ایران اعدام می شوند؟

گفت و گو با مهناز قزلو

نه به اعدام: آیا به رسمیت شناخته شدن هویت و گرایش‌های جنسی مختلف در ایران جایگاهی دارد؟

مهناز قزلو: رویه‌ی قضایی و سیاست‌های حکومت اسلامی ایران درزمینه‌ی گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی خارج از حوزه‌ی ساختار نهادینه‌شده‌ی سیستم مردانه (نه مرد بیولوژیک صرف)، مبتنی برجهان دوقطبی و دوگانه‌ی تفاوت جنسی ی مرد/ زن است و در چارچوب همین مقبره‌ی فقه شیعه محصور مانده، بنابراین فاقد قابلیت تطابق با جهان انسانی و مدرن می‌باشد و بر همین مبنا، مرزی میان «تجاوز» و «رابطه ی» ناشی از رضایت طرفین قائل نیست. نگاه قانون‌گذار نیز درنتیجه از همین دریچه می‌گذرد که سخت غیرانسانی و در تضاد با نگاه علم (پزشکی، روانشناسی) و اندیشه‌ی روز دنیاست. چهار ضلع این مقبره در این سی‌وشش سال همواره بر انکار، اغماض، جرم انگاری و انحراف اصرار ورزیده که منجر به اختفا، انزوا، مجازات، سرکوب و مرگ این جامعه‌ی انسانی شده است.

نه به اعدام: به چه افرادی همجنسگرا میگویند؟ مشخصه این افراد چه است و تفاوت ژنتیکی یا بیولوژیک آن‌ها با زن یا مرد چه است؟

مهناز قزلو: قبل از آنکه تعریفی از همجنسگرا بدهم مایلم درباره‌ی تمایل جنسی در انسان بگویم که ظرفیتی است برای تجربه‌ی جنبه‌های فیزیولوژیک، عاطفی و هیجانات احساسی – روانی، کششی که بنا به مکانیسم انگیزش بیولوژیک، نمود فیزیکی می‌یابد. گرایشی که در مغز بشر وجود دارد اما نه لزوماً به جنس مخالف بلکه حتی به خود و انسانی دیگر.

گرایش و میلی که اغلب با عشق آمیخته و غیرعادی نیست که تمایلات افراد انسانی باهم متفاوت باشد. بدین‌سان همجنسگرا انسانی است که از منظر ویژگی‌ای زیباشناختی به انسان دیگر از جنس همگون خود گرایش و میل جنسی و یا تمایلات رمانتیک عاشقانه دارد. دختر همجنسگرا «لزبین »و پسر همجنسگرا «گی»نامیده می‌شود.

تفاوت بیولوژیک زنان و مردان همجنس گرا، همواره موضوع پژوهش و تحقیق روانشناسان، پزشکان، اندیشمندان، انسان شناسان، محققین، زیست شناسان، عصب شناسان و دانشمندانی همچون «لووی» و «همر» (۱۹۹۴) و «لیم» (۱۹۹۵)، «جانت مانن» استاد دانشگاه جورج تاون، «آلفرد کینزی»، دکتر «فریتز کلی»، «بیبر»، »رابرت اسپیتزر«، »بلانکارد« و «کلاسن»، «سیمون لوی» و دیگران بوده که با طرح فرضیه‌های متفاوت آنچه در همه‌ی آن‌ها مشترک است طبیعی بودن این گرایش و هویت می‌باشد.

نه به اعدام: همان‌طور که مطلع هستید سیستم قضایی ایران هم‌جنس‌گرایان را منحرف و مجرم می‌داند و مجازات برای این افراد بر اساس قانون مجازات اسلامی، مرگ است دلیل اینکه جمهوری اسلامی به همجنسگرایان نگاه علمی، پزشکی و روانشناسی روز ندارد و آن‌ها را به اعدام محکوم می‌کند چه است؟

مهناز قزلو: همواره دو نظام و سیستم تئوکراسی و سرمایه‌داری با هر نوع باور، گرایش و هویت آزاد انسانی در تعارض بوده‌اند. هرچند در حوزه‌ی گرایشات جنسی و هویت‌های جنسیتی، در میان صاحب‌نظران دینی اختلاف وجود دارد.

اما به‌طورکلی در چارچوب باورهای دوقطبی زن – مرد حکومت اسلامی، »مرد« و »زن« تعاریف و نقش‌های کلیشه‌ای خاص خود رادارند و درصورتی‌که هر یک از کلیشه‌ها، هنجارها و نرم‌ها شکسته شود، به‌منزله‌ی تهدیدی برای هریک محسوب می‌شود.

درعین‌حال اگر ریشه‌های تاریخی مذاهب را بررسی کنیم به‌تمامی تلاش بر ماندگاری ی یک شیوه‌ی معینی از خصوصیات طبقاتی و آموزه‌هایی ست که بر رواج فرهنگی دوقطبی پافشاری دارد؛ بنابراین هر آنچه خارج از دایره‌ی تابوها و مواضع سرسختانه‌اش به نظر برسد، گناه، بیماری و جرم محسوب می‌شود.

نه به اعدام: اعدام ابزار سرکوب دولت‌های ایدئولوژیک و دیکتاتور است. آمار همجنس گرایان در ایران انگشت‌شمار است و تابه‌حال دولتمردان در ایران آمار دقیقی از این اقلیت جنسی نداده است و بعضاً از وجود آن‌ها در ایران امتناع می‌کنند. صدور حکم اعدام برای این اقلیت جنسی چه منافعی را برای دولت به دنبال دارد آیا این روشی برای سلب آزادی است یا فراتر از آن می‌رود؟

مهناز قزلو: اعدام، همواره در تمام سالیان حکومت اسلامی ایران پاسخی بر پدیده‌هایی بوده که از ظن آن معضل محسوب می‌شده است. در مورد همجنس گرایی حکومت ایران از پذیرش وجود همجنس گرایان یا امتناع کرده و یا آمار دقیق و صریح درباره‌ی تعداد آنان منتشر نمی‌کند. به نظر می‌رسد فقدان و تناقض اطلاعات در این زمینه مقاصد خاص سیاسی در واکنش به جامعه‌ی بین‌المللی در پی دارد. درعین‌حال حکومت ایران از انکار همجنس گرایی و یا تصریح مجازات قانونی در رویه‌ی قضایی طبق قوانین مجازات‌های کیفری ابایی ندارد.

نه به اعدام: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی همجنسگرایان را به جرم لواط که عملی خلاف شرع است محکوم می‌کند. در این سیستم قضایی که به این شیوه با همجنسگرایان برخورد می‌کند آن‌ها چه گونه باید از حقوق خود دفاع کنند؟ راه‌کار اصلی برای آن‌ها چه است؟

مهناز قزلو: هر فرد انسانی لازم است در حوزه‌ی هویت و گرایش خود با مقررات آشنا باشد. اینکه همه‌ی رفتارها مجازات ندارد و جرم محسوب نمی‌شود. به‌طور مثال آنچه در حوزه‌ی همجنس گرایی مردان، جرم محسوب می‌شود عمل «لواط» یا ارتباط کامل جنسی مردان است که در مقررات کیفری ایران، جرم تلقی می‌شود. البته در قانون جدید مجازات‌های اسلامی مصوب سال ۱۳۹۰، مفعول رابطه اعدام می‌شود اما فاعل اعدام نمی‌شود.

در قوانین کیفری اصطلاحات حقوقی ویژه‌ای وجود دارد مانند «تفخیذ»، «مساحقه»، «تقبیل»، «ملامسه»، «لواط» و … و هر یک از دیدگاه فقه شیعه تعریفی دارد که اثبات آن مصادیق بارز جرمی است که منتهی به مجازات در قوانین کیفری می‌شود اما کماکان آنچه اساس اثبات اتهام است، «اقرار» می‌باشد.

روند آغاز پرونده‌ی قضایی و مراحل آن نیز پروسه‌ای را پیروی می‌کند که لازم است فرد از آن آگاهی داشته باشد تا بتواند نسبت به عدم رعایت آن اعتراض کرده و همچنین با اختیار وکیل نسبت به دفاع مؤثر اقدام نماید؛ اما آنچه قابل تأکید است اینکه گرایش همجنس خواهانه جرم نیست بلکه عمل جنسی در این موضوع جرم محسوب می‌شود آن‌هم درصورتی‌که خود فرد به آن اقرار نماید.

نه به اعدام: در غرب چگونه با پدیده‌ی همجنس گرایی برخورد می‌شود؟ آیا حقوق همجنس گرایان را به رسمیت شناخته‌اند؟

مهناز قزلو: در جوامع مدرن، گرایش‌های جنسی و هویت‌های جنسیتی به‌عنوان حق انسانی فرد محترم شمارده می‌شوند و این‌گونه نیست مگر به بهای سنگین سالیان رنج و درد، تلاش و تسلیم‌ناپذیری و روشنگری و آموزش. این جنبش تاکنون حقوق مدنی چشم‌گیری را به خود اختصاص داده و معتقد است همچنان می‌تواند تا جهانی انسانی‌تر که در آن اثری از هیچ‌گونه تبعیض نباشد پیش رود. اینکه فرد با مشخصه‌ی گرایش جنسی و هویت جنسیتی‌اش شناخته نشود بلکه آنچه‌ی همه‌ی ما در آن مشترک هستیم و شایسته است بدان یکدیگر را بازشناسیم انسان بودنی است و بس.*

این گفت و گو توسط حسام یوسفی انجام شده است.

مندرج در نشریه “نه به اعدام” شماره هشتم ۱ژانویه ۲۰۱۵ – ۱۱ دی ۱۳۹۳

 

 


Related News

  • حمید تقوایی: جمهوری اسلامی تلاش میکند عقب نشینی‌اش در برابر غرب را با تشدید سرکوب و از جمله اعدام‌ها جبران کند!
  • منصور اسانلو: روحیه عمومی مردم اگر در فضای مناسبی باشد در جهت مخالفت با احکام اعدام‌ها خواهد بود!
  • مصطفی هجری: توافق به معنای تسلیم شدن جمهوری اسلامی در برابر غرب است!
  • رحمان حسین زاده: در صورت توافق نهایی با آمریکا و غرب، جمهوری اسلامی به تشدید سرکوب و گسترش ابعاد اعدام‌ها خواهد افزود !
  • فریبرز رئیس دانا: دولت‌ها از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای ایجاد ارعاب استفاده می‌کنند
  • چرا همجنسگرایان در ایران اعدام می شوند؟
  • ارزیابی از کمپین نجات ریحانه جباری و  پیشروی در جنبش علیه اعدام (بخش دوم)
  • گفت و گو با آرشام پارسی: وضعیت همجنسگرایان در ایران
  • پاسخ دهید