نشریه نه به اعدم شماره ۹ منتشر شد

نشریه نه به اعدم شماره نهم منتشر شد.
نه به اعدام نشریه ماهانه کمیته بین المللی علیه اعدام است.
سال اول- شماره نهم – ۱۷ بهمن ۱۳۹۳
سردبیر: حسام یوسفی

در این شماره میخوانید:

  • قطعنامه‌اي براي حذف «بند توهين به خدا» در قوانين آلمان (مینا احدی)
  • من به عقايد نا محترم احترام نمي‌گذارم (ناصر اصغری)
  • مذهب، جمهوري اسلامي، آزادي بيان! (آرش راجی)
  • آزادي بيان در طول تاريخ ايران! (هرمز رها)
  • نبرد گلوله با قلم! (امیر رضا مشعلیان)
  • ترور آزادي در پاريس و زنگ خطر براي جهان! (مژگان منصوری)
  • اعدام ابزار سرکوب جمهوري اسلامي ايران! (امیر عربی)

برای دانلود و خواندن نشریه اینجا کلیک کنید

not execution All

 

 

 


پاسخ دهید