تجمع در مقابل زندان رجایی شهر ادامه دارد/ گفت و گو با نرگس محمدی فعال حقوق بشر یکی از تجمع کنندگان

 

 

 


Related News

  • آخرین اخبار از مقابل ندامتگاه کرج/گفتگو با همسر حمید فرج لو و خواهر شهاب کریمی
  • خبر فوری شش زندانی عقیدتی در زندان رجایی شهر اعدام شدند/گفت و گو با نرگس محمدی
  • آخرین اخبار از مقابل زندان رجایی شهر/گفت و گو با پدر حامد احمدی
  • تجمع در مقابل زندان رجایی شهر ادامه دارد/ گفت و گو با نرگس محمدی فعال حقوق بشر یکی از تجمع کنندگان
  • حامد احمدی زندانی عقیدتی محکوم به اعدام فردا اعدام میشود، او حتی نمیتواند برای آخرین بار خانواده اش را ببیند
  • اختصاصی- برادر سامان نسیم: قاضی میگوید حکم اعدام اجرا نشده و به احتمال زیادبه زندان شهر ساری منتقل شده است
  • برادر سامان نسیم: او هنوز زنده است!
  • وکیل سامان نسیم: او به مکان نا معلومی منتقل شده و از وضعیتش خبری نداریم
  • پاسخ دهید