شنبه ۲۵ آوريل ۵ ارديبهشت روز جهاني اعتراض به اعدام‌ها در ايران

جمهوري اسلامي بعد از توافق لوزان، به کشتار بی‌رحمانه ده‌ها زنداني محکوم به اعدام دست زد. در زندان‌های قزل‌حصار، رجايي شهر، ندامتگاه مرکزي کرج، عادل‌آباد شیراز و زندان زاهدان و زابل و … اخبار از اعدام گسترده زندانيان به دست می‌رسد. به‌طور قطع اعدام‌های مخفيانه در زندان‌های ديگر نيز اتفاق افتاده که اخبارش به دست نهادهاي مخالف اعدام نرسيده است. تنها راه مقابله با اعدام‌های بيشتر در ايران، اعتراض يکپارچه و دسته جمعي همه ما است.

امروز دوشنبه همراه با تعدادی از احزاب و سازمان‌های سياسي مخالف جمهوري اسلامي، روز شنبه ۲۵ آوریل را روز جهاني اعتراض به اعدام‌ها در ايران اعلام کرده و از همگان دعوت می‌کنیم که در اين حرکت بزرگ اجتماعي و انساني عليه اعدام‌ها بهر طريق ممکن شرکت کنند. در هر شهری که هستید و هر تعداد که می‌توانید در مقابل سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی و یا مراکز شهرها، تجمع اعتراضی سازمان بدهید و توجه مردم آزاده و انسان‌دوست را به حرکت خود جلب کنید.

ما بايد جامعه بین‌المللی و افکار عمومي جهاني را عليه اين اعدام‌ها در ايران بسيج کنيم. بايد دولت‌های غربي و اتحاديه اروپا و سازمان ملل را تحت‌فشار بگذاريم که به اعدام‌ها اعتراض کنند. سکوت اين نهادهاي بین‌المللی همراهي با جنايت بزرگي است که اتفاق می‌افتد.

در ايران در مقابل زندان‌ها و در مراکز شهرها و در هر جايي که امکانش هست تجمع کرده و به همراه خانواده‌های محکومين به اعدام متحدانه دست به اعتراض بزنید.

از خانواده‌هایی که محکوم به اعدام در زندان‌ها دارند، دعوت می‌کنیم در اين تجمعات فعالانه شرکت کنند. نبايد منتظر شد هر لحظه ممکن است عضو خانواده شما، فرزند و يا همسر و يا برادر و خواهرتان را اعدام کنند. بايد قبل از فاجعه به اقدامات اعتراضي دست زد.

از تشکل‌های کارگران و معلمان، دانشجویان و مدافعين حقوق کودکان در ايران دعوت می‌کنیم در اين حرکت اعتراضي مهم با ما همگام شوند.

تنها راه مقابله با اعدام‌ها در ايران اعمال فشار به جلادان قسی‌القلب حاکم بر ايران است که به راحتي آب خوردن انسان می‌کشند. کميته بین‌المللی عليه اعدام از همگان دعوت می‌کند روز شنبه ۲۵ ماه آوريل به اين حرکت اعتراضي جهاني بپيوندند!

کميته بین‌المللی عليه اعدام

۲۰ آوريل ۲۰۱۵، ٣۱ فروردين ۱٣۹۴

 

 

 


پاسخ دهید