مینا احدی: به اين عکس‌ها نگاه کنيد! آن‌هایی که اعدام می‌شوند، شبيه عزيزان ما هستند!

روزي حداقل ۸ نفر را می‌کشند. در دو هفته گذشته ۸۸ نفر را اعدام کردند. در رسانه‌هایشان و در نشست و برخاست با مقامات اروپايي ميگويند، متهمين مواد مخدري هستند. تو گويي با اعلام اين اتهام، از اين انسان‌ها سلب انسانيت می‌شوند، تو گويي با اين اتهام يک حکومت داعشي تا مغز استخوان وحشي و بی‌رحم، مجوز کشتار می‌گیرد و حتي طلبکار هم می‌شود، چنان چه يکي از برادران جلاد حاکم بر ايران، محمدجواد لاريجاني اين روزها به هيئت اتحاديه اروپا گفت: از ما تشکر کنيد که می‌کشیم، به امنيت شما کمک می‌کنیم!

زهي وقاحت و بی‌شرمی! به اين عکس‌ها نگاه کنيد، آيا شبيه يکي از اقوام شما نيستند، آيا اين جوانان را نمی‌شناسید؟ آيا نمی‌توانید تپش قلب آن‌ها را بشنويد وقتي طناب بر گردنشان انداختند؟ چرا! ما این‌ها را می‌شناسیم، این‌ها با اتهامات واهي و يا به دلیل داشتن چند گرم هروئين و ترياک، کشته می‌شوند و همه می‌دانند که داد و ستد مواد مخدر، يکي از منابع مهم درآمد سپاه پاسداران و باندهاي حکومتي و حاکمان جنايتکار اسلامي است. در اينجا موضوع بر سر هزاران نفر اسراي مردم زحمتکش، موضوع بر  سر لشکر ذخيره اعدامی‌ها است. اتهام مواد مخدري زده‌اند و دهان خیلی‌ها را بسته‌اند، از جمله طيف وسيع ملي و مذهبی‌ها و رسانه‌های طرفدار بقا و دوام حکومت اسلامي را.

اين روزها زنان برنده جايزه نوبل بيانيه دادند و خواهان آزادي نرگس محمدي شدند، زني که بيمار است و فعال حقوق بشر و فرزندان او در خانه بدون پدر و مادر هستند و بايد فوراً آزاد شود، ولي همين زنان برنده نوبل و از جمله شيرين عبادي لام تا کام در مورد اعدام روزانه ۱۰ نفر در ايران هيچ نگفتند و به دوستانشان در دولت‌ها و يا نهادهاي بین‌المللی توصيه نکردند که حرفي بزنند. سازمان لگام در ايران که ظاهراً براي مقابله با اعدام‌ها شکل‌گرفته به اعدام مواد مخدری‌ها حساسيتي ندارد و اعتراض نمی‌کند…

اين فضا را بايد شکست. به اين اعدام‌ها بايد بيش از پيش اعتراض کرد. اين جنايات بيشرمانه را بايد به نيروي اعتراض عمومي و همگاني و بین‌المللی متوقف کرد.

جوانان اسير در سياهچالهاي حکومت اسلامي، وقتي می‌شنوند چند ساعت ديگر اعدام می‌شوند، خود اعتراض می‌کنند، يا خودزني می‌کنند و يا با در دست گرفتن شعار و درخواست از مقامات حکومتي التماس می‌کنند که زنده بمانند. ولي داعشيان حاکم بر ايران، همه را می‌کشند، معترضين را زودتر می‌کشند.

کميته بین‌المللی عليه اعدام درصدد سازمان دادن يک جنبش گسترده اعتراضي به اعدام‌ها در ايران است.mins ahadi

با خانواده‌های محکومين به اعدام و محکومين مواد مخدري حرف بزنيد به آن‌ها بگوييد فرزندان دلبند شما قرباني يک حکومت وحشي و ضد انسان و قرباني شرايط هستند، هيچ فردي به هيچ دليل و بهانه‌ای نبايد اعدام شود، دفاع از حق حيات فرزندان شما وظيفه همه ما است متحد شويد و اعتراض کنيد.

در خارج کشور در مقابل سفارت‌خانه‌های حکومت اسلامي و در مراکز شهرها تجمع کنيد. تحصن کنيد و به اين اعدام‌ها اعتراض کنيد.

به ديدار مقامات پارلمان‌ها در اروپا رفته و آن‌ها را زير فشار بگذاريد اعتراض کنند.

اين عکس‌ها را وسيعا پخش کنيد بگوييد از اين جوانان روزي ده نفر را می‌کشند، دنيا بايد بلند شده و اعتراض کند!

به دنيا بگوييد که در ايران مشتي آخوند و معمم و مکلاي جنايتکار بر سرکار هستند که هنرشان جنايت کردن است و روحاني در اين دوره رياست جمهوری‌اش بيش از همه کشته است. اين جنايتکار و رهبرش خامنه‌ای و اعوان و انصار حکومت اسلامي را در دنيا بيش از پيش رسوا کنيد و طرفداران و مدافعين روحاني و حکومت جنايتکار اسلامي را بيش از پيش افشا کنيد.

کمک کنيد جان ده‌ها و ده‌ها نفري را که قرار است اين روزها اعدام کنند، نجات دهيم اين وظيفه همه ما است!

مينا احدي مسئول کميته بین‌المللی عليه اعدام

۱۰ ژوئن ۲۰۱۵ برابر با ۲۰ خرداد ۱٣۹۴

 

 

 


Related News

  • سرگذشت ریحانه ، موضوع تئاتری در هند و این داستان ادامه خواهد یافت!
  • مینا احدی: به اين عکس‌ها نگاه کنيد! آن‌هایی که اعدام می‌شوند، شبيه عزيزان ما هستند!
  • مینا احدی: توافق در لوزان، جنايت در بيداد گاه‌ها!
  • مینا احدی: خانم صدر آيا بهتر نبود به همان سکوت پرطمطراق در مورد سرنوشت ريحانه ادامه می‌دادید؟
  • آلمان يکي از روشنفکران و يکي از مبارزين عليه فاشيسم و نازيسم و يک منتقدمذاهب وجنبش اسلامي را از دست داد
  • گزارش مينا احدي از کنفرانس عليه اعدام در نروژ و کنفرانس در فرانکفورت آلمان
  • در کنار يادبود قربانيان دوران نازي در شهر کلن، و بر روي «پل عشق» تولد ترا جشن گرفتيم!
  • بجنگ تا بجنگيم! مردم ايران از روي قانون وحشيانه قصاص و قران نيز رد می‌شوند!
  • پاسخ دهید