سرگذشت ریحانه ، موضوع تئاتری در هند و این داستان ادامه خواهد یافت!

وقتی ریحانه جوان را علیرغم یک جنبش انسان دوستانه جهانی، سبعانه و وحشیانه اعدام کردند، بغضی آغشته با خشم در گلوی بشریت مدرن بود. با اعدام ریحانه از کوچه و برزن در نیویورک و لندن و برلین و دهلی نو و تهران، صدای گریه بسیاری از مردم شرافتمند و منزجر از اعدام به هم گره خورد و جهان یکبار دیگر وحشیگری و سبعیت قتل عمد دولتی را با قلب و روح خود تجربه کرد.
وقتی ریحانه را اعدام کردند، این خبر و این واقعه شوم در صدر اخبار دنیا قرار گرفت و نفرت از حاکمین جلاد بر ایران در دنیا عمیق تر و وسیعتر شد.
هدف ما سازمان دهندگان کمپین نجات ریحانه، با تمام وجود نجات جان دختر جوان و خوشفکری بود که اسیر جلادان شده بود. این هدف متاسفانه میسر نشد و ما کسانیکه برای نجای جان ریحانه دوندگی فراوان کرده بودیم، به همراه مردم دنیا گریستیم و در مقابل خودمان نه فقط جلادان وقیح و لبخند بر لب و سنگدل اسلامی را دیدیم، بلکه بزک کنندگان این رژیم مدافعین اصلاح طلب این حکومت، هنرمندان و چاپلوسانی را دیدیم که انگشت اتهام اشان بسوی ما سازمان دهندگان این کمپین جهانی بزرگ بود، گفتند و زهر ریختند که باید در سکوت نظاره گر اعدام ها بود گفتند و نوشتند که قهرمان سازی نکنید و گفتند و نوشتند که حکومت اسلامی را بحال خود بگذارید تا بکشد و زنده بماند تا تکه نانی هم بسوی این هنرمندان! و روشنفکران اسلامی!! پرتاب کند.
اگر سکوت کرده بودیم اگر هیچ نمی گفتیم، دنیا بپا نمی خاست و این عاطفه و محبت بسوی ریحانه و ریحانه ها سرازیر نمیشد. اگر سکوت میکردیم ریحانه را میکشتند و کسی از دلنوشته های او ، انسانیت اش و قلب و روح بزرگش خبردار نمیشد، اگر سکوت میکردیم کسی در مورد او فیلم نمی ساخت ، کتاب نمی نوشت و تئاتر اجرا نمیکرد.
من اینرا میخواستم، میخواستم که با هر اعدام در ایران بشریت به پا خاسته و همراه مادران و پدران و دوستان و اقوام اعدام شدگان اشک ریخته و اعتراض کند، من میخواستم که اعدام منفور عالم شود و زندگی و احساسات و ایده های جوانان و زنان و مردان زیر خطر اعدام در سراسر جهان مورد توجه قرار گرفته و جنبشی انسانی و احساسی علیه اعدام شکل بگیرد و این جنبش زندگی را بر اعدام کنندگان جهنم کند.
این روزها خبر اجرای تئاتر در هند بیاد ریحانه و برای ریحانه برای ما یک خبر خوشایند و مهم بود. این تئاتر غمناک و زیبا را ببینید.

لینک بخش اول و دوم این تئاتر
https://www.youtube.com/watch?v=NyMzLHwsZOM
https://youtu.be/VokYM4S5Xxk

اخیرا کتابی نیز در امریکا در مورد سرنوشت ریحانه به چاپ رسیده است.
ما هنوز نتوانسته ایم بر طناب دار در ایران، نقطه پایانی بگذاریم، هنوز ضحاکان زمان برای دوام و بقا میکشند، ولی جنبش علیه اعدام در ایران رشد کرده و میتواند نقطه پایانی بر این تراژدی عظیم بگذارد.
باید بپا خاست و متحدانه مانع اعدامها در ایران شد.
٢١ تا ٢٣ ماه ژوئن ٢٠١٦ از طرف ائتلاف جهانی علیه اعدام درشهر اسلو کنگره جهانی علیه اعدام برگزار میشود. از مخالفین اعدام در ایران دعوت میکنم از این فرصت استفاده کرده و در کنگره ای که بیش از ١٧٠٠ نفر از سراسر جهان در آن حضور بهم میرسانند، صدای اعتراض به اعدامها در ایران را به گوش جهانیان برسانند.
مینا احدی
کلن ١٣ ماه مه ٢٠١٦

 

 

 

 

۲


پاسخ دهید