سحرگاه خونين چهارشنبه

سحرگاه خونین چهارشنبه،
اعدام ١١ نفر در یک زندان و اعدام جوانی که در ١٦ سالگی مرتکب جرم شده بود.
خبرگزاری هرانا گزارش داد که امروز در رجایی شهر ١١ نفر اعدام شدند. اعدام شدگان در سنین ٢٢ تا ٢٥ سالگی بودند و یکی از اعدام شدگان مهدی رجایی بود که به هنگام دستگیری ١٦ سال داشت.
جمهوری اسلامی ایران با سبعیت تمام اعدام میکند و دنیا نظاره گر این جنایات است و مدافعین و بزک کنندگان حکومت اسلامی لام تا کام نمیگویند. آنها فقط برای عمر خریدن و بقا و دوام طناب دار به حرکت در آمده و در رسانه های معلوم الحالی چون بی بی سی و صدای امریکا اندر فواید ادامه حیات حکومت اسلامی داد سخن میدهند.
به این موج وحشیانه اعدام های دسته جمعی در زندانهای ایران باید اعتراض کرد. صدای اعتراض خودتان را علیه اعدامها در ایران بلندتر کنید. این وظیفه همه ما است! .
اسامی ٩ تن از اعدام شدگان :
جواد خرسند ، حسین محمدی ، ایمان فاطمی پور، مسعود راغدی ، محسم آقا محمدی، فرهاد بخشایش ، مهدی رجایی ، اصغر عزیزی ، خسرو رباط دستی
کمیته بین المللی علیه اعدام به خانواده های داغدار اعدام شدگان صمیمانه تسلیت میگوید و این جنایت هولناک را قویا محکوم میکند.
کمیته بین المللی علیه اعدام
٥ خرداد ١٣٩٥

٢٥ مه ٢٠١٦

 

 

 

 

.


پاسخ دهید