قویترین صدا علیه اعدام در ایران

مقدمه: آنچه که در زیر می اید ترجمه مطلب مهمی است که امروز ۲۵ اکتبر در روزنامه بیلد چاپ آلمان منتشر شده است. این مطلب در باره دستگیری شعله پاکروان و حمله به حاضرین در مراسم گرامیداشت یاد ریحانه جباری و فعالیتهای شعله پاکروان علیه اعدام در ایران و جنبش علیه اعدام است. در شماره بعدی همین نشریه به مناسبت دومین سالگرد اعدام ریحانه جباری ، یک مطلب مفصل در مورد ریحانه جباری، نامه های او و مبارزات بین المللی برای نجات ریحانه و سیستم قضایی حکومت اسلامی منتشر خواهد شد.

قویترین صدا علیه اعدام در ایران

ملاها باعث دستگیری مادر بر سر مزار دخترش میشوند.

سرگذشت او در سال ٢٠١٤ به یک خبر مهم در دنیا تبدیل شد. ریحانه جباری در سال ٢٠١٤ اعدام شد چرا که او در حالت اضطراری و در جریان دفاع از خود یک مرد را که قصد تجاوز به وی را داشت، با چاقو زده بود. علیرغم اعتراضات بین المللی و گسترده، ملاها این زن جوان را اعدام کردند. حالا مادر او و مهمانانی که در مراسم دومین سالگرد اعدام او جمع شده اند را دستگیر کردند. درست درمقابل آرامگاه او که مهمانان در آنجا بودند. پنج شنبه مراسم گرامیداشت ریحانه بود قبر او با گل های رنگارنگ آذین شده بود و مهمانان از سراسر ایران به آنجا آمده بودند. ولی نیروهای امنیتی هم آنجا بودند ٢٠ پلیس و حدود ٧٠ لباس شخصی و نیروی امنیتی آنجا حمله ور شده و مراسم را بهم زدند و مانع آمدن افراد به محل شدند. ١٢٠ نفر بر مزار ریحانه بودند و ١٨٠ نفر را نگذاشتند به محل بیایند.

آنها یک فضای وحشت و ترس ایجاد کردند، اینرا مادر ریحانه شحله پاکروان به ما میگوید. آنها افراد را میگرفتند و تهدید میکردند آنها صندلیها را پرت میکردند، چادری که برپا شده بود را بهم زدند رومیزی ها را پرت کردند و کل مراسم را بهم زدند. حتی یک هم بندی قبلی ریحانه را که بیماری سرطان دارد و بسیار مریض بود را دستگیر کردند، به همراه مادر ریحانه ١٠ نفر را گرفته و به همراه خود به داخل ون ها بردند از جمله فیلمساز معروف ایرانی محمد نوریزاد.

این اولین بار بود که شعله پاکروان مادر ریحانه را که از زمان اعدام دخترش به قویترین صدا در مبارزه علیه اعدام در ایران تبدیل شده است، دستگیر میشد.

به همراه مادران دیگر دسته جمعی اینها بر علیه اعدام در ایران مبارزه میکنند. اعدام هایی که در سالهای اخیر بسیار بیشتر شده است. هیچ دولتی در دنیا تا این حد مردم خود را در مقایسه با آمار نمیکشد. سال ٢٠١٥ این آمار ١٠٠٠نفر بود اکثرا با طناب دار اعدام میکنند و مواردی در ملا عام.

شعله پاکروان را بارها از سوی نیروهای امنیتی مورد اذیت و آزار قرار میدهند. در محیط کار در محل زندگیش و در بر سر مزار دخترش ، او را تحت فشار میگذارند تا فعالیت هایش علیه اعدام را تمام کند. او باید مواظب دختران دیگرش باشد، این تهدیدات غیر مستقیم خانواده او است. قبر ریحانه بارها مورد تعرض و خرابکاری افراد نا شناس قرار گرفته است.

باربارا لوخبیلر سخنگوی روابط خارجی و حقوق بشر حزب سبز در آلمان و فراکسیون سبزها در پارلمان اروپا از فعالیتهای شعله پاکروان مادر ریحانه علیه اعدامها در ایران تمجید می کند و میگوید انسان زبانش از تعریف اهمیت این فعالیتها قاصر است ، اینرا لوخبیلر به ما میگوید و اضافه میکند که فعالیتهای پاکروان فراتر از اعتراض به سرنوشت دردناک دخترش است.

صداهای اعتراضی در ایران برای معترضین میتواند بسیار خطرناک باشد . اتحادیه اروپا و آلمان باید خواهان ممنوعیت فوری اعدام در ایران بشوند و از این افراد شجاع و مدافعین مهم حقوق انسانی در ایران دفاع کنند.

ترجمه از کمیته بین المللی علیه اعدام


پاسخ دهید