عارف علی نسب اعدام شد!

عارف علی نسب که متهم به قتل بود پس از حدود دو سال و نیم زندانی بودن در زندان انزلی روز شنبه ۱۵ آبان به دار آویخته شد. نجات برای جان عارف علی با اقدامی که دوستان وی در بازی ملوان براي ممانعت از اعدام وي انجام دادند بالا گرفت. آنها با حمل بنری به نقل از عارف نوشته بودند که برای نجات جانش به کمک نیاز دارد.

سپس پدر عارف نیر با تهیه یک ویدئو از مردم درخواست کمک کرد و در حالی که اشک در چشمانش حلقه زده بود، گفت پسری که به قتل رسیده مثل پسر و عزیز اوست ولی اجازه ندهیم عزیز و جوان دیگری کشته شود.

علیرغم این تلاشها متاسفانه عارف علی نسب اعدام شد.

مردم!
جلوی آدمکشان جمهوری اسلامی را بگیرید. این کار فقط از دست شما و اعتراض گسترده و متحد شما ساخته است. به هرمورد اعدام اعتراض کنید. هر حکم اعدام و هر مراسم اعدام باید با خشم و نفرت شما مواجه شود. به هر حکم اعدام که صادر میکنند اعتراض کنید. دولت قاتل اسلامی را با اعتراض خود متوقف کنید. اعلام کنید مجازات اعدام باید فورا ممنوع شود. اعلام کنید که قتل عمد حکومتی باید از صفحه تاریخ بشری حذف شود.


Related News

  • ‍ دادستانی تهران گفت: اعدام احمدرضا جلالی قطعی است
  • پاسخ وزارت امور خارجه سوئد به کمیته بین المللی علیه اعدام در باره حکم اعدام احمد رضا جلالی
  • مصاحبه حسن صالحی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام با رادیو سویدن فارسی درباره حکم اعدام احمد رضا جلالی و تظاهرات روز ۲۰ دسامبر در همین مورد در مالمو
  • عفو بین‌الملل: منصوره بهکیش در خطر دریافت احکام سنگین است
  • سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین، از خدمات پزشکی و درمانی محروم شده است
  • عارف علی نسب اعدام شد!
  • اعدام ١٤زندانى در زندان قزلحصار
  • ٧اعدام در ميناب
  • پاسخ دهید