پرونده سازهای امنیتی علیه دادخواهی مادران

به گزارش سازمان عفو بین الملل منصوره بهکیش از اعضای گروه مادران خاوران و مادران پارک لاله که در کشتار سال ۶۷، شش نفر از اعضای خانواده‌اش را از دست داده است، در معرض محاکمه مجدد قرار گرفته و در خطر دریافت احکام سنگین است. او در دیماه سال ۱۳۹۰ به جرم اقدام علیه امنیت ملی به چهارسال و نیم زندان محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر در تیر ماه ۱۳۹۱ به شش ماه حبس تعزیری و سه سال و شش ماه حبس تعلیقی تبدیل شد. اکنون دوباره او را به اتهام “تجمع و تبانی علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” به دادگاه احضار کرده اند.

از مصادیق اقدام منصوره بهکیش علیه امنیت ملی برگزاری مراسم یادبود برای زندانیان کشته شده سال ۶۷ از جمله خواهران و برادران و شوهر خواهرش، ملاقات با اعضای خانواده‌های قربانیان، گل گذاشتن بر مزار کشته‌شدگان در خاوران و شرکت در تجمع مادران پارک لاله است. اتهام قربانیان دهه شصت نیز اقدام علیه امنیت ملی بود.

فعالیت منصوره به کیش ها امنیت جانیان حاکم را به خطر می اندازد و دقیقا بهمین دلیل جامعه را امن تر میکند. تامین امنیت جامعه در گرو گسترش مقابله با پرونده سازیهای امنیتی و تقویت و پیشرفت هرچه بیشتر فعالیت نهادهائی نظیر مادران پارک لاله و مادران خاوران و مادران علیه اعدام است. با تمام قوا از جنبش دادخواهی مادران حمایت کنیم.

۳۰ نوامبر ۱۶

حمید تقوائی


پاسخ دهید