کمیته بین المللی علیه اعدام کنفرانسی در شهر کلن آلمان

روز شنبه ١٤ اکتبر به دعوت کمیته بین المللی علیه اعدام کنفرانسی در شهر کلن آلمان به مناسبت ١٠ اکتبر روز جهانی علیه عدام و در گرامیداشت یاد ریحانه جباری که در ٢٥ اکتبر در ایران اعدام شد، برگزار شد
در این برنامه در ابتدا مارتین یانسن با خوشامد گویی به حاضرین در مورد روز جهانی علیه اعدام حرف زد و سخنرانان را معرفی کرد. سپس زینا فوگت نویسنده وژورنالیست و از مسئولین ابتکار علیه اعدام در مورد مبارزه علیه اعدام در امریکا سخنرانی کرد. او از دو نفر محکوم به اعدام در امریکا بطور مفصل صحبت کرد و گفت که سیستم در امریکا و دستگاه رسیدگی به جرائم کاملا طبقاتی است و فقرا امکان دفاع از خود را ندارند، او گفت در امریکا در پروسه رسیدگی به جرائم تبلیغات پوپولیستی و ضد متهمین انجام میشود و در مجموع افکار عمومی پذیرای اعدام هست. روسای جمهور رسما و علنا از اعدام دفاع میکنند و اعدام را راه مقابله با جرائم و دفاع از امنیت جامعه به افکار عمومی می‌فروشند.
زینا فوگت گفت طبعا ما در مورد حکومتی حرف میزنیم که جرات نمیکند منتقد و یا فعال سیاسی را به اعدام محکوم کند و فقط متهمین به قتل و یا جرایم اجتماعی را به اعدام محکوم میکند. او در باره همراهی کردن یک مرد جوان ٣٠ ساله در امریکا تا اطاق اعدام و تجربه دردناک خود در این مورد حرف زد و در پایان گفت اعدام قتل عامدانه توسط دولتها است و باید در همه جا ممنوع شود.
سپس فیلم کوتاهی از تلویزیون شبکه یک آلمان در بخش اخبار نمایش داده شده بود که در روز اجرای حکم اعدام ریحانه جباری پخش شده بود. در این برنامه تلویزیون آلمان از اجرای ظالمانه حکم اعدام ریحانه و از فعالیتهای شعله پاکروان مادر او حرف زد و سپس گفت دولت آلمان این اعدام و کلا اعدام را محکوم میکند. در ادامه مجری برنامه با معرفی ریحانه جباری و کمپین گسترده برای نجات جان او گفت که مادر ریحانه شعله پاکروان پیامی ارسال کرده است که در ابتدا به زبان فارسی و سپس متن آلمانی آنرا میخوانیم. شهلا خباززاده پیام فارسی شعله پاکروان را خواند و مارتین یانسن متن آلمانی پیام را برای حاضرین قرائت کرد.
سپس مینا احدی سخنرانی کرد. او در سخنرانی خود به آغاز اعدامها در ایران بعداز روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران و اعدام صدها فعال سیاسی اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران با اعدام سرکار آمد و سپس در سال ١٣٦٠ و ١٣٦٧ هزاران نفر منتقد و معترض را کشت. این حکومت از اعدام کودکان هم ابایی نداشت. در ادامه مینا احدی در مورد اعدامها در دو دهه اخیر حرف زد و اینکه سیستم قضایی جمهوری اسلامی ایران یک دستگاه جنایت سازمان یافته است و بویژه دستگاه مخوفی است علیه زنان و زن ستیزی اسلامی در این سیستم بسیار آشکار است . در این دستگاه کودک به اعدام محکوم میشود و مبارزه با همه این جنایات در دستور کار سازمانای علیه اعدام هست. مینا احدی در مورد نحوه فعالیت کمیته علیه اعدام و نگرش خود به مبارزه علیه اعدما حرف زد و گفت سعی کرده کاری کند که هر محکوم به اعدام چهره داشته باشد و این انسان کشی فقط به یک آمار تبدیل نشود که گفته شود صدها نفر اعدام شده اند بدون اینکه جامعه بتواند بفهمد کی و چه کسانی با کدام قیافه و پیشینه و خانواده و علایق اعدام شدند. احدی کمپین هایی را معرفی کرد و گفت کدام یکبه نتیجه رسید و کدام نه . و در پایان گفت جنبش علیه اعدام در ایران قوی است و از تشکیل ایران تریبونال و محکومیت جمهوری اسلامی حرف زد و گفت دولت آلمان و دوول غربی فقط به دادن بیانیه هایی در محکومیت اعدام بسنده کرده و علیه اعدام رسما کاری نمی‌کنند.
در ادامه و بعنوان آخرین سخنران فلورین چفایی از فعالین علیه اعدام و از مسئولین سایت پربیننده و مهم هومانیستها در آلمان سخنرانی کرد . او در مورد اینکه با مبارزه علیه اعدام از طریق کمیته علیه اعدام آشنا تر شده و کمپین هایی را در مقابله با اعدام سهیل عربی و ریحانه جباری و .. به همراه مینا احدی سازمان داده حرف زد و در رابطه با اینکه هر تک نفر میتواند موثر علیه اعدام فعالیت کند حرف زد و به معرفی یک شخصیت مهم علیه اعدام و کسی که برای اولین نفر در قرن نوزده کمپین علیه اعدام سازمان داد حرف زد و در پایان از همه دعوت کرد علیه اعدام کاری بکنند. این برنامه با سخنرانی فلورین چفایی و تشکر مارتین از حاضرین به پایان رسید


Comments are Closed