گزارش کوتاهی از آکسیون اعتراضی علیه جمهوری اسلامی در شهر مالمو- سوئد

 

 

امروز ۲۰ دسامبر در اعتراض به حکم اعدام احمد رضا جلالی و همچنین رفتار ضد انسانی جمهوری اسلامی با کارگر در بند رضا شهابی و با خواست “اعدام ها را در ایران متوقف کنید”و “همه زندانیان سیاسی آزاد باید گردند” یک تظاهرات ایستاده از سوی کمیته بین المللی علیه اعدام در شهر مالمو در سوئد برگزار شد. در این حر کت اعتراضی حسن صالحی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام به زبان سوئدی برای حاضرین در مورد وضعیت احمد رضا جلالی و رضا شهابی و دیگر زندانیان سیاسی در ایران سخنرانی کرد و بر لزوم ادامه مبارزه  برای متوقف کردن ماشین آدمکشی جمهوری اسلامی تاکید کرد. حسن صالحی با انتقاد شدید از دولت سوئد خواستار آن شد که این دولت تمام توان خود را برای لغو حکم اعدام احمد رضا جلالی و آزادی وی بکار گیرد.

یک روز پیش از این حرکت اعتراضی،  حسن صالحی در کفتگو با بخش فارسی رادیو سوئد در همین رابطه مصاحبه کرد و کم‌کاری وزارت خارجه سوئد در راستای آزادی احمدرضا جلالی را مورد انتقاد قرار داد.

کمیته بین المللی علیه اعدام
۲۹ آذر ۱۳۹۶- ۲۰ دسامبر ۲۰۱۷


Comments are Closed