پاسخ وزارت امور خارجه سوئد به کمیته بین المللی علیه اعدام در باره حکم اعدام احمد رضا جلالی

 

بدنبال آنکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی حکم اعدام احمد رضا جلالی را تایید کرد، ضرغام اسدی از سوی کمیته بین المللی علیه اعدام نامه ای خطاب به وزارت امور خارجه سوئد نوشت و خواستار ملاقات نمایندگان کمیته بین المللی علیه اعدام  با مقامات وزارت امور خارجه سوئد شد. در این نامه ما بر مبرمیت اقدامات جدی و فوری برای نجات جان احمد رضا جلالی تاکید کرده بودیم و نارضایتی خود را از اقدامات تاکنونی دولت سوئد در این خصوص ابراز داشته بودیم.

خانم احترام هلنا وهل سترم از سوی وزرات امور خارجه سوئد جواب نامه ما را داده است که در پایین متن فارسی و سوئدی آنرا می توانید مطالعه کنید.

مبارزه ما برای متوقف کردن اعدامها در ایران، لغو حکم اعدام احمد رضا جلالی  ادامه خواهد یافت و در این راه از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.

کمیته بین المللی علیه اعدام
۲۹ آذر ۱۳۹۶- ۲۰ دسامبر ۲۰۱۷

ترجمه فارسی جواب وزرات امور خارجه سوئد
از این که در مورد موضوعی نگران کننده این نامه را ارسال کردید سپاسگزارم.متاسفانه در حال حاضر امکان ملاقات حضوری با شما نیست اما من در خصوص روند کار پیگیری سرنوشت احمد رضا جلالی،به شما پاسخگو خواهم بود.همان طور که شما اشاره داشتید بخش اداری وزارت امور خارجه ما با مقامات ایران در تماس هستند.در خلال این تماس ها ما نظر خود و نظر اتحادیه اروپا در خصوص مجازات اعدام را با مقامات ایران مطرح می کنیم. اعدام و مجازات مرگ عملی ضد انسانی است و ظلمی بزرگ و غیر قابل چشم پوشی است که در نظام قضایی هیچ جایگاهی ندارد و سوئد و سایر اعضای اتحادیه اروپا اعدام را به شدت محکوم می کنند. یاد آور می شوم که اتحادیه اروپا در مورد پرونده احمد رضا جلالی به جدیت خواستار روشنی موضوع و پاسخگویی دولت جمهوری اسلامی است.
با کمالِ احترام هلنا وهل سترم
متن سوئدی جواب وزارت امور خارجه سوئد

Tack för din e-post i ett oroande ärende. Jag har fått i uppdrag att besvara ditt brev. Tyvärr finns inte möjlighet att träffas och jag skriver därför följande om vårt arbete med Ahmadreza Djalalis fall: Just som du skriver står utrikesförvaltningen i kontakt med företrädare för Iran. I dessa kontakter framför vi med emfas Sveriges och EU:s syn på dödsstraffet. Dödstraffet är ett omänskligt, grymt och oåterkalleligt straff som inte har någon plats i en modern rättsordning och vi, i liksom övriga EU, fördömer tillämpningen av dödsstraffet i alla dess former. Jag kan också informera om att EU demarscherade i ärendet i Teheran i slutet av oktober.

Vänlig hälsning

Helena Wahlström

Helena Wahlström
Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden
Utrikesdepartementet
۱۰۳ ۳۹ STOCKHOLM         Telefon: +46 8 405 39 41

Department for Consular Affairs and Civil Law
Ministry for Foreign Affairs
helena.wahlstrom@gov.se
www.ud.se/resklar
www.facebook.com/UDresklar


Related News

  • پاسخ وزارت امور خارجه سوئد به کمیته بین المللی علیه اعدام در باره حکم اعدام احمد رضا جلالی
  • مصاحبه حسن صالحی سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام با رادیو سویدن فارسی درباره حکم اعدام احمد رضا جلالی و تظاهرات روز ۲۰ دسامبر در همین مورد در مالمو
  • عفو بین‌الملل: منصوره بهکیش در خطر دریافت احکام سنگین است
  • سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که مریم اکبری منفرد، زندانی سیاسی بند زنان زندان اوین، از خدمات پزشکی و درمانی محروم شده است
  • عارف علی نسب اعدام شد!
  • اعدام ١٤زندانى در زندان قزلحصار
  • ٧اعدام در ميناب
  • انتقال ۷ زندانی جهت اجرای حکم اعدام در زندان مرکزی میناب
  • Comments are Closed