مسئولین کمیته بین المللی علیه اعدام، مینا احدی و هرمز رها، در باره لغو حکم اعدام سامان نسیم و احتمال آزادی او سخن می گویند

 

سامان نسیم آزاد میشود!
امروز احتمالا در زندان مرکزی ارومیه به پهنای شانه های سامان باز میشود و او آزاد خواهد شد!

دنیا شاید دارد وارد فاز تازه ای میشود، ما و فیس بوک ما که عادت به اخبار درناک دارد در سال ٢٠١٨ با آغاز جنبش توده ای مردم ایران نفسی میکشد و بتدریج اخبار رنگ و روی تازه ای بخود میگیرند. برای ما که سامان نسیم و سرنوشت او را تعقیب کردیم، برای من که در روزهای دردناکی که سامان گم شده بود و حتی خبر اعدامش در بسیاری رسانه ها مطرح شد، در روزهایی که خانواده او در سردرگمی بسیار وحشتناکی بسر برده و خبری از زنده بودن و یا اجرای حکم اعدام او نداشتند، این خبر بهترین خبر سال است. حکم اعدام سامان نسیم ملغی شده است. سامان را ١٧ ساله بود که در سال۱۳۹۰دستگیر وسپس به اعدام محکوم کردند. او در زندان ارومیه است. و وکیلش میگوید ممکنست سامان همین روزها آزاد شود. به والدین و خانواده دردمند او که بسیاری مشقات را متحمل شدند، از صمیم قلب تبریک میگویم. زنده باد مبارزه علیه اعدام !

مینا احدی
۲۶ ژانویه ۲۰۱۸

سه سال پیش درست درهمین ماه با برگزاری اعتراضات واکسیونهای مختلف برای نجات جان سامان نسیم تلاشی گسترده کردیم ، تظاهرات مقابل وزارت امور خارجه سوید در استکهلم در همان شب سردی بود که جمهوری اسلامی قصد اعدام سامان را داشت که از طرف کمیته بین المللی علیه اعدام فراخوان به تجمع داده شد و بیش از صد نفردر آن محل تجمع کردند وازطریق وزارت امور خارجه نامه اعتراضی ما به اتحادیه اروپا ارسال گردید وماندیم تا همان شب جواب ما را فکس کردن واز بروکسل جواب گرفتیم. پاسخ جوابی امیدوار کننده که خستگی وسرما را از تنها بدر برد وحال بعد از سه سال که به آن شب فکر میکنم وبه خانواده سامان وقلبهای انسانی هزازان نفری که در سراسر دنیا تلاش کردن تا این جوان را از دهان اژدها بیرون بکشند، احساس شعف میکنم وبه آینده ایرانی بدون اعدام امیدوار و در همینجا به خانواده مشقت دیده اش تبریک میگویم.

هرمز رها
۲۶ ژانویه ۲۰۱۸


Related News

  • همچون مردم سنندج در همه جا چوبه های دار را به آتش بکشید!
  • شهروند خیابان علیه اعدام باشیم. حسن صالحي سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام
  • دستگیری و بازداشت و صدور احکام زندان جمهوری اسلامی را نجات نخواهد داد!
  • در پاسخ به محسن اژه ای حسن صالحی
  • حسن صالحی در باره حمایت گرم از جنبش حجاب برگیران در خارج کشور و ریاکاری سیاستمدارانی که با لچک اسلامی به ایران سفر کردند
  • عباس عبدی و حجاب
  • حافظ قرآن: از گرفتن لیسانس بدون دیپلم تا تجاوز جنسی به کودکان و نوجوانان
  • مسئولین کمیته بین المللی علیه اعدام، مینا احدی و هرمز رها، در باره لغو حکم اعدام سامان نسیم و احتمال آزادی او سخن می گویند
  • Comments are Closed