عباس عبدی و حجاب

حسن صالحی

این اصلاح طلبان حکومتی وضعیت زاری دارند. در وحشت از انقلاب مردم لباس سرداران سرکوب و چماق بدستی و قمه کشی دهه ۶۰ را به تن می کنند و چون قافیه شان تنگ تر شده است، پیشنهاداتی مطرح می کنند که بیشتر باعث شعله ور شدن خشم مردم می گردد.

عباس عبدی در مورد جنبش حجاب برگیران پیشنهاد داده است که زنان را به خاطر نداشتن حجاب به دلیل “شرعی” مجازات نکنند بلکه به دلیل “جریحه شدن عفت عمومی” مجازات کنند  چون “قابل دفاع تر” است.

راه حل عباس عبدی به درد زباله دانی می خورد. راه حل ما ساده تر است. حجاب اسلامی اجباری بابد تماما ملغی شود. همه قوانین تبعیض علیه زنان باید به سطل آشغال انداخته شوند. سران حکوت به دلیل اعمال قوانین تبعیض آمیز علیه زنان و سرکوب حقوق نیمی از جامعه باید مجازات و محاکمه شوند. تساوی کامل میان زن و مرد باید فورا برقرار شود. نمی دهید ؟! ما با مهر انقلاب به کرسی می نشانیم و شما را هم به گور خواهیم سپرد.


Related News

  • همچون مردم سنندج در همه جا چوبه های دار را به آتش بکشید!
  • شهروند خیابان علیه اعدام باشیم. حسن صالحي سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام
  • دستگیری و بازداشت و صدور احکام زندان جمهوری اسلامی را نجات نخواهد داد!
  • در پاسخ به محسن اژه ای حسن صالحی
  • حسن صالحی در باره حمایت گرم از جنبش حجاب برگیران در خارج کشور و ریاکاری سیاستمدارانی که با لچک اسلامی به ایران سفر کردند
  • عباس عبدی و حجاب
  • حافظ قرآن: از گرفتن لیسانس بدون دیپلم تا تجاوز جنسی به کودکان و نوجوانان
  • مسئولین کمیته بین المللی علیه اعدام، مینا احدی و هرمز رها، در باره لغو حکم اعدام سامان نسیم و احتمال آزادی او سخن می گویند
  • Comments are Closed