در پاسخ به محسن اژه ای حسن صالحی

محسن اژه ای،سخنگوی قوه قضایه جمهوری اسلامی، دختران انقلاب را با که جنبش حجاب برگیران خود عمود خیمه اسلام را نشانه گرفته اند با “القاب” تازه ای مورد خطاب قرار داد: “فریب خورده”، “کسانی که داروی صنعتی مصرف می کنند”!

منظور از دادن چنین القابی به دختران انقلاب این است که نشان دهند بدور انداختن حجاب از سوی زنان شجاع بیانگر خواست و تمایل آنها نیست بلکه “آنها نمی دانند چه می کنند” و تحت “القای” عوامل دیگری دست به این کار می زنند. البته اژه ای این را هم گفت که عده ای بطوری “سازمایافته” این کار را می کنند که در این صورت خود و خانوده هایشان بشدت مورد مجازات قرار می گیرند.

جواب من به محسن اژه ای این است: اولا شاید شما مواد صنعتی استفاده کرده اید که خشم و غلیان علنی زنان علیه حجاب اسلامی را نمی توانی ببینی. شما احتمالا اینقدر تحت تاثیر اوهام اسلامی خود قرار دارید که فکر می کنید که کسی واقعا نمی تواند خیمه اسلام را بر سرتان خراب کند. ولی چشمتان را خوب بار کنید! همین زنان که این چنین بی مهابا به میدان آمده اند تا وجودشان را اثبات کنند، حقشان را بخواهند و حجاب یعنی سمبل هویت حکومت شما را به دور بیاندازند، کار شما را با حمایت همه ما یکسره خواهند کرد. تا همینجا هم چنان غافگیر شده اید که به هذیان گویی افتاده اید. بنابراین بیخودی تهدید نکنید چرا که کارساز نیست. اگر بود این سی و نه سال تا به حال نتیجه داده بود.

اکثریت عظیم مردم ایران از خواست دختران انقلاب حمایت می کنند و یار و یاور آنها در مبارزه برای رهایی از قید آپارتاید جنسی هستند. با این تهدیدات کسی عقب نخواهد نشست. شما بروید و فکری به حال خود بکنید که فردا دیر است. با اطمینان خاطر به شما می گوئیم همه شما را دستگیر خواهیم کرد و به دلیل جنایت علیه بشریت و بویژه زنان به پای میز محاکمه خواهیم کشاند


Related News

  • همچون مردم سنندج در همه جا چوبه های دار را به آتش بکشید!
  • شهروند خیابان علیه اعدام باشیم. حسن صالحي سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام
  • دستگیری و بازداشت و صدور احکام زندان جمهوری اسلامی را نجات نخواهد داد!
  • در پاسخ به محسن اژه ای حسن صالحی
  • حسن صالحی در باره حمایت گرم از جنبش حجاب برگیران در خارج کشور و ریاکاری سیاستمدارانی که با لچک اسلامی به ایران سفر کردند
  • عباس عبدی و حجاب
  • حافظ قرآن: از گرفتن لیسانس بدون دیپلم تا تجاوز جنسی به کودکان و نوجوانان
  • مسئولین کمیته بین المللی علیه اعدام، مینا احدی و هرمز رها، در باره لغو حکم اعدام سامان نسیم و احتمال آزادی او سخن می گویند
  • Comments are Closed