دستگیری و بازداشت و صدور احکام زندان جمهوری اسلامی را نجات نخواهد داد!

مامورین جمهوری اسلامی روز دوازدهم بهمن همزمان با شروع موج جدیدی از اعتراضات مردمی اقدام به دستگیری شماری از فعالین اجتماعی در تهران و شهرستانها کردند.

شیما بابایی و داریوش زند در بهبهان دستگیر شدند و سپس به زندان اهواز انتقال پیدا کردند.

لیلا فرجامی با یورش نیروهای سرکوبگر امنیتی به منزل شخصی اش بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

بهنام موسیوند فعال اجتماعی و زندانی سیاسی سابق نیز در منزلش بازداشت شد.

همچنین نیروهای سرکوبگر سپاه با حمله به خانه پدری سعید اقبالی فعال اجتماعی در کرمانشاه، اورا ربودند و تاکنون هیچ خبری از محل نگهداری سعید در دست نیست.

درهمانحال منصوره بهکیش به اتهام دادخواهی و پرسش از مسئولان جمهوری اسلامی درباره قتل شش تن از اعضای خانواده‌اش در دهه شصت در دادگاه تجدیدنظر به هفت سال و نیم زندان محکوم شد. دادگاه تجدید نظر در تاریخ ۱۳ دی‌ماه سال جاری حکم هفت سال و نیم زندان منصوره بهکیش را که سال پیش صادر شده ‌بود، تائید کرد.

۷۵ تن از خانواده‌های اعدام‌شدگان در جمهوری اسلامی، صدور حکم زندان برای او را محکوم کردند و خواستار لغو آن شدند. خانواده‌های اعدام‌شدگان در بیانیه خود نوشته‌اند:

” بیدادگران باید بدانند که با ارعاب و مجازات نمی توانند صدای دادخواهی را در کشورمان خاموش کنند. “حق حقیقت” بخش جدائی ناپذیر حقوق جهانی بشر و حقوق مدنی است.ما، داغ‌دیدگان و خانواده‌های اعدام شدگان و قتل‌های سیاسی، در کنار خانم منصوره بهکیش ایستاده‌ایم و خاموش نمی‌مانیم. ما حکم زندان منصوره بهکیش را شدیدا محکوم می کنیم و خواستار لغو آن هستیم.”

دستگیری و صدور احکام سنگین زندان پاسخ انتقامجویانه جمهوری اسلامی به اعتراضات مردم است. حاکمان اسلامی فکر می کنند که با این تشبثات می توانند صدای مردم را خاموش کنند. ولی مردم رای خود را صادر کرده اند: به قیام تا سرنگونی جمهوری اسلامی ادامه خواهیم داد.

برای خنثی کردن اقدامات جمهوری اسلامی لازم است که وسیعا به این تمهیدات سرکوبگرانه رژیم اعتراض کنیم. در همه جا خواهان آزادی فوری دستگیر شدگان شوید. خواهان برچیدن بساط شکنجه و اعدام شوید و از حق پایه ای خود یعنی برخورداری از آزادیهای سیاسی به دفاع برخیزید. همه زندانیان سیاسی باید بدون هیچ قید و شرطی فورا آزاد شوند.

دوره، دوره ما ما مردم است. حاکمان اسلامی زیر فشار اعتراض همه جانبه ما به تکاپو افتاده اند. تقلاهای حکومت اسلامی را با تعرض بیشتر برای کسب سنگرهای تازه به عقب برانیم. پیروزی از آن ماست اگر متحد و یکپارچه به میدان بیاییم و حقمان را فریاد بزنیم.

کمیته بین المللی علیه اعدام

۱۲ بهمن ۱۳۹۶- ۱ فوریه ۲۰۱۸

 


Related News

  • همچون مردم سنندج در همه جا چوبه های دار را به آتش بکشید!
  • شهروند خیابان علیه اعدام باشیم. حسن صالحي سخنگوی کمیته بین المللی علیه اعدام
  • دستگیری و بازداشت و صدور احکام زندان جمهوری اسلامی را نجات نخواهد داد!
  • در پاسخ به محسن اژه ای حسن صالحی
  • حسن صالحی در باره حمایت گرم از جنبش حجاب برگیران در خارج کشور و ریاکاری سیاستمدارانی که با لچک اسلامی به ایران سفر کردند
  • عباس عبدی و حجاب
  • حافظ قرآن: از گرفتن لیسانس بدون دیپلم تا تجاوز جنسی به کودکان و نوجوانان
  • مسئولین کمیته بین المللی علیه اعدام، مینا احدی و هرمز رها، در باره لغو حکم اعدام سامان نسیم و احتمال آزادی او سخن می گویند
  • Comments are Closed