درباره کمیته بین المللی علیه اعدام

کمیته بین المللی علیه اعدام در سال ۲۰۰۴ تشکیل شد. این کمیته در طول ۱۰ سال فعالیت توانسته به یکی از سازمانهای معروف و معتبر در مقابله با اعدام تبدیل شود. کمپین های این کمیته با کمپین دفاع از چهار زن محکوم به اعدام افسانه نوروزی کبرا رحمانپور، شهلا جاهد، فاطمه حقیقت پژوه آغاز شد و سپس کمپین های دفاع از نازنین فاتحی و نوجوانان محکوم به اعدام و کمپین در دفاع از احسان فتاحیان و فرزاد کمانگر و دهها نفر از فعالین سیاسی محکوم به اعدام ادامه یافت.

کمیته بین المللی علیه اعدام سعی میکند با ارتباط با داخل زندان و مصاحبه با محکومین به اعدام به آنها چهره بدهد و از نزدیک پرونده ها را پیگیری کرده و در دنیا توجه و سمپاتی به این مبارزه مهم علیه اعدام جلب کند.

کمیته علیه اعدام یک سازمان محبوب بوده واز سوی صدها محکوم به اعدام در زندانهای ایران و همچنین خانواده های آنها مورد اعتماد میباشد.

این کمیته در سراسر جهان فعالین و چهره هایی دارد که با سازمان دادن میتینگ و اعتراض، با رساندن صدای محکومین به اعدام به گوش جهانیان و با انجام مصاحبه با رسانه ها تلاش میکند توجه ها را به اعدام در ایران جلب کند.

این کمیته با دولتها و نهادهای بین المللی از جمله اتحادیه اروپا و سازمان ملل ارتباط دارد و سعی میکند با تحت فشار گذاشتن این نهادها، آنها را وادار به اعتراض علیه اعدامها در ایران کند.


پاسخی بگذارید