تیر, ۱۳۹۰

 

کجای جهان اینها جرم است؟

دستگیری سجاد پسر سکینه و هوتن کیان وکیل سکینه و همینطور دو خبرنگار آلمانی یک بار دیگر  یک حقیقت مهم را که ما سالها است تلاش کرده ایم به مردم دنیا بگوئیم، به وضوح نشان داد. زنی را به اتهام رابطه خارج از ازدواج یعنی علاقه به یک مرد دیگر گرفته اند، ٩٩ ضربه شلاق در مقابل چشمان پسرش به او زده اند، تحت فشار جهانی برایش پرونده سازی کردند و شریک قتل شوهر سابقش معرفی کردند، و اکنون پسرش سجاد را که برای نجات مادرش از سنگسار، تلاش میکردRead More


مینا احدى: روزهای آخر سال برای من

مینا احدى: روزهای آخر سال برای من و پاره شدن طناب دار در سیرجان در آخر سال ۲۰۰۹ وزهای آخر سال ۲۰۰۳ بود و من در شهر کلن آلمان٬ برای کریسمس ٬ تدارک میدیدم. عصر روز ۲۴ دسامبر است و سری به اینترنت میزنم و خبر را می بینم. افسانه نوروزی در خطر اجرای حکم اعدام! . آشپزی را باید نیمه تمام رها کنم و نامه ای برای یوشکا فیشر و وزارت امور خارجه آلمان بنویسم و سوت عملیات اضطراری را بزنم. تلفن به فعالین کمیته علیه اعدام و مجموعهRead More