شهریور, ۱۳۹۴

 

جمهوری اسلامی مسبب مرگ شاهرخ زمانی است!

ممممممممممممممم

بهداری زندان گوهردشت جمهوری اسلامی اعلام کرد که شاهرخ زمانی در روز یکشنبه ۲۲ شهریور در زندان بر اثر سکته مغزی درگذشته است. شاهرخ یک کارگر زندانی بود. ۵ سال در زندانهای جمهوری اسلامی تحت انواع اذیت و آزار و شکنجه و شرایط سخت قرار داشت. به او نه اجازه حضور در مراسم تدفین مادرش را دادند و نه گذاشتند که درمراسم ازدواج دخترش شرکت کند و نه اجازه دادند که از امکانات درمانی لازم برخوردار شود. برعکس انواع فشارها را بر او وارد کردند. او را مدام تحت انواعRead More