آبان, ۱۳۹۴

 

نه به اعدام ۳۱ – ویژه برنامه ریحانه جباری گفتگو با شعله پاکروان (مادر ریحانه جباری ) و مهین علیپور

eetttttt https://www.youtube.com/watch?v=WXpGamSJ2-g&feature=youtu.be

دلنوشته ریحانه جباری شماره ۱۳

Reyhaneh

کمیته بین المللی علیه اعدام دلنوشته شماره ۱۳ ریحانه جباری را منتشر میکند. این شماره از دلنوشته ریحانه جباری در حالی منتشر میشود که یک سال از اعدام او میگذرد. ریحانه دختر جوانی بود که با شجاعت و قلم تیزش بی عدالتی، زن ستیزی و نه به اعدام را از شکنجه گاهای جمهوری اسلامی جار زد. زندگی نامه ریحانه تصویری از زندگی هزاران زن در ایران است که مورد تجاوز بی عدالتی ونابرابری قرار میگیرند زندگی نامه ریحانه که از درون زندانهای جمهوری اسلامی رو به جامعه جهانی منتشر میشد مورد توجهRead More


نه به اعدام ۳۰ – ۱۰ اکتبر روز جهانی علیه اعدام

k3 https://www.youtube.com/watch?v=UJ1a5CWfb5Y&feature=youtu.be

نه به اعدام ۲۹ – سالگرد ریحانه جباری و گفتگو با سیمین صبری در رابطه با نقش جنسیت و علل اعدام

000 https://www.youtube.com/watch?v=2XE6EvAQ5bU

نه به اعدام ۲۸- گفتگو با رها بحرینی/ اعدام متهمین مواد مخدر و افزایش اعدام ها در ایران

raha bb https://www.youtube.com/watch?v=0kcLpPUKZVA&feature=youtu.be