آذر, ۱۳۹۴

 

نه به اعدام ۳۳ – اعدام های دهه شصت

2015-01-02_043810 https://www.youtube.com/watch?v=pfyD-BbJ3kQ

گرامیداشت ریحانه جباری

ryhan https://www.youtube.com/watch?v=ZuiZT_n03cQ&feature=youtu.be

نه به اعدام ۳۲ – چرا اعدام یک جنایت است؟

hamid 55 https://www.youtube.com/watch?v=PIFdS7y_ouM&feature=youtu.be