دی, ۱۳۹۵

 

نگاه روز: پیرامون اعتراض فیفا در مورد اعدام در استادیوم های ورزشی،گفتگو با حسن صالحی- ۱۸ ژانویه ۲۰۱۷

IMG_2823 https://youtu.be/Q9wvV9KY0OM

از اعتراض فیفا نسبت به اجرای اعدام در ورزشگاههای ایران قویا حمایت می کنیم!

IMG_2805

اخیرا یک سازمان فرانسوی بنام ECPM (“با هم علیه مجازات اعدام”) به اجرای اعدام در ورزشگاه “نیریز” در استان فارس در اول مهر ۱۳۹۵ اعتراض کرده است و از فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) خواسته است که نسبت به وقوع چنین حوادثی در ایران واکنش شدید نشان دهد. این سازمان غیردولتی مخالف مجازات اعدام از فیفا خواسته است که فدراسیون بین‌المللی فوتبال، جمهوری اسلامی ایران را به دلیل اجرای اعدام در ورزشگاهها از همه رقابتهای بین‌المللی فوتبال حذف کند و به تحریم آن بپردازد. در واکنش به این رویداد‌ها، فاطما ساموراRead More


نه به اعدام-گفت وگو با مینا احدى در رابطه با جنبش بخشش در ایران

IMG_2801 https://youtu.be/Pmi06yomHGg