آبان, ۱۳۹۶

 

در باره جنبش دادخواهی در ایران- مصاحبه با مصطفی صابر


به بهانه سی امین سالروز تولد ریحانه قلبم

به بهانه سی امین سالروز تولد ریحانه قلبم اگر ریحان را نمیکشتند ، امروز سی ساله میشد .اقرار میکنم که تحمل جای خالی او هر لحظه دشوارتر میشود. چند هفته است بیمارم.یک روز خوبم و دو روز بد. نپرسید چرا . میدانم که اشوبی در وجودم شروع شده بود . همان جنگ میان عشق و نفرت. تکلیف زندگی م در این میدان روشن خواهد شد . هر روز مینویسم. سیاه مشق عشق میکنم شاید زخم دلم بسته شود . اما نمیشود که نمیشود که نمیشود. نه تحمل نبودنش را دارمRead More


نه به اعدام:با حسن صالحی درباره وضعیت محمد نظری، رامین حسین پناهی واحمد رضا جلالی -۲ نوامبر ۲۰۱۷


نه به اعدام: گفتگو با سیامک بهاری در مورد اعدام کودکان و حکم اعدام امیر حسین پور جعفر-۲۶ اکتبر ۲۰۱۷