زندان عادل‌آباد شیراز

 
 

اعدام هفت زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز

مرکز خبری کمیته بین‌المللی علیه اعدام به گزارش هرانا؛ صبح روز پنجشنبه ۴ دی‌ماه ۷ زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز به دار آویخته شدند این زندانیان در ارتباط با مواد مخدر به اعدام محکوم‌شده بودند که حکم آن‌ها در محوطه زندان عادل‌آباد شیراز به اجرا درآمد. گفتنی است که این هفت زندانی روز چهارشنبه از زندان پیربنو به زندان عادل‌آباد منتقل‌شده بودند.