زندان مرکزی سنندج

 
 

سه زندانی در زندان مرکزی سنندج به دار آویخته شدند

صبح روز پنجشنبه ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۳ حکم اعدام سه زندانی در زندان مرکزی سنندج به اجرا درآمد. فرشاد شریعتی، افشین مختاری و سید حمدالله حسینی سه زندانی محکوم‌به اعدام، سحرگاه روز پنج‌شنبه در زندان مركزی سنندج به دار آویخته شدند. فرشاد شریعتی و افشین مختاری كه از سال ١٣٨٩ به اتهام قاچاق مواد مخدر در زندان به سر می‌بردند به همراه سید حمدالله حسینی به اتهام قتل عمد اعدام شدند.      


دولت روحانی می‌خواهد هیمن مصطفایی را بکشد!

جان هیمن مصطفایی درخطر است؛ باید وسیعا اعتراض کرد! جمهوری اسلامی پایه‌های حاکمیت خود را بر اساس مجازات ضد بشری اعدام، سرکوب و کشتار حفظ کرده است. ماشین کشتارش را برای حفظ قدرت خود به کار می‌اندازد و سیاست‌های غیرانسانی خود را بر اساس منافع خود بر جامعه اعمال می‌کند. به جرم دفاع از حق زندگی سرکوب می‌کند و دست به کشتار می‌زند و انسان‌ها را به کام مرگ می‌فرستد. این بار می‌خواهند «هیمن» را بکشند! او را به اتهام عضویت دریکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی دستگیر کرده وRead More