نشریه نه به اعدام

 
 

نسرین ستوده: بهبود وضعیت حقوق بشر در داخل بستگی تام و تمام به فعالیت فعالان حقوق بشر دارد!

nasrin

امروز مذاکره و تفاهم‌نامه لوزان یکی از مهم‌ترین مباحث روز است. این موضوع از جنبه های گوناگون مورد بحث و تحلیل قرارگرفته است.  هدف، بررسی یک سؤال  اساسی است که این تفاهم و روند آتی آن  چه تأثیری بر وضعیت حقوق بشر و اقتصاد و معیشت مردم در ایران خواهد گذاشت؟ رهبران احزاب سیاسی و همچنین فعالان حقوق بشر از دیدگاه های متفاوت به این موضوع نگریسته اند و نظرات و تحلیل های خود را ارائه داده اند. برخی از رهبران احزاب سیاسی پس از جنگ هشت ساله ایران و عراق Read More


نرگس محمدی: در آینده توافق در بهبود حقوق بشر ایران مؤثر خواهد بود!

narges

امروز مذاکره و تفاهم‌نامه لوزان یکی از مهم‌ترین مباحث روز است. این موضوع از جنبه های گوناگون مورد بحث و تحلیل قرارگرفته است.  هدف، بررسی یک سؤال  اساسی است که این تفاهم و روند آتی آن  چه تأثیری بر وضعیت حقوق بشر و اقتصاد و معیشت مردم در ایران خواهد گذاشت؟ رهبران احزاب سیاسی و همچنین فعالان حقوق بشر از دیدگاه های متفاوت به این موضوع نگریسته اند و نظرات و تحلیل های خود را ارائه داده اند. برخی از رهبران احزاب سیاسی پس از جنگ هشت ساله ایران و عراق Read More


حمید تقوایی: جمهوری اسلامی تلاش میکند عقب نشینی‌اش در برابر غرب را با تشدید سرکوب و از جمله اعدام‌ها جبران کند!

hamid

امروز مذاکره و تفاهم‌نامه لوزان یکی از مهم‌ترین مباحث روز است. این موضوع از جنبه های گوناگون مورد بحث و تحلیل قرارگرفته است.  هدف، بررسی یک سؤال  اساسی است که این تفاهم و روند آتی آن  چه تأثیری بر وضعیت حقوق بشر و اقتصاد و معیشت مردم در ایران خواهد گذاشت؟ رهبران احزاب سیاسی و همچنین فعالان حقوق بشر از دیدگاه های متفاوت به این موضوع نگریسته اند و نظرات و تحلیل های خود را ارائه داده اند. برخی از رهبران احزاب سیاسی پس از جنگ هشت ساله ایران و عراق Read More


منصور اسانلو: روحیه عمومی مردم اگر در فضای مناسبی باشد در جهت مخالفت با احکام اعدام‌ها خواهد بود!

mansor

موضع تفاهم نامه هسته ای در لوزان را از دیدی دیگر بررسی میکنیم. این تفاهم نامه و توافق آتی ایران با کشورهای غربی چه تاثیری بر معیشت مردم خواهد خواهد گذاشت؟ وضعیت کارگران در ایران به کدام سمت و سو خواهد رفت و چگونه توافق هسته ای تاثیرات خود را به جای میگذارد. رهبران جنبش کارگری چه راه حلی برای مقابله با اعدام ها دارند و چگونه وضعیت حقوق بشر در ایران بهبود پیدا میکند. در همین خصوص مصاحبه ای با آقای منصور اسانلو فعال کارگری و فعال حقوق بشرRead More


مصطفی هجری: توافق به معنای تسلیم شدن جمهوری اسلامی در برابر غرب است!

mostafa

امروز مذاکره و تفاهم‌نامه لوزان یکی از مهم‌ترین مباحث روز است. این موضوع از جنبه های گوناگون مورد بحث و تحلیل قرارگرفته است.  هدف، بررسی یک سؤال  اساسی است که این تفاهم و روند آتی آن  چه تأثیری بر وضعیت حقوق بشر و اقتصاد و معیشت مردم در ایران خواهد گذاشت؟ رهبران احزاب سیاسی و همچنین فعالان حقوق بشر از دیدگاه های متفاوت به این موضوع نگریسته اند و نظرات و تحلیل های خود را ارائه داده اند. برخی از رهبران احزاب سیاسی پس از جنگ هشت ساله ایران و عراق Read More


رحمان حسین زاده: در صورت توافق نهایی با آمریکا و غرب، جمهوری اسلامی به تشدید سرکوب و گسترش ابعاد اعدام‌ها خواهد افزود !

rahman

امروز مذاکره و تفاهم‌نامه لوزان یکی از مهم‌ترین مباحث روز است. این موضوع از جنبه های گوناگون مورد بحث و تحلیل قرارگرفته است.  هدف، بررسی یک سؤال  اساسی است که این تفاهم و روند آتی آن  چه تأثیری بر وضعیت حقوق بشر و اقتصاد و معیشت مردم در ایران خواهد گذاشت؟ رهبران احزاب سیاسی و همچنین فعالان حقوق بشر از دیدگاه های متفاوت به این موضوع نگریسته اند و نظرات و تحلیل های خود را ارائه داده اند. برخی از رهبران احزاب سیاسی پس از جنگ هشت ساله ایران و عراق Read More


آرش راجی: جرم: همجنسگرایی… حکم: اعدام!

arash

شمار بالایی از همجنسگرایان ایران در انتظار اجرای احکام اعدام خود هستند. دستگیری‌های خودسرانه همجنسگرایان و تجاوز به حریم خصوصی آنان، بدرفتاری با همجنسگرایان و محروم کردن آنان از محاکمات علنی و عادلانه از رایج‌ترین موارد نقض حقوق همجنسگرایان ایران است. از آغاز تأسیس حکومت اسلامی در ایران صدها نفر در این کشور به اتهام همجنسگرایی به اعدام محکوم‌شده‌اند و اعدام علنی دو همجنسگرا ازجمله یک نوجوان در سال ۱۳۸۴ در ایران توجه افکار عمومی جهان را برانگیخت. دستیابی به آمار دقیق اعدام همجنسگرایان در ایران بسیار دشوار است، زیراRead More