نشست با احمد شهید

 
 

گزارش از ملاقات با احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران در نروژ

گزارشی از ملاقات سرور کاردار مسئول کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی و نوشین قادری نمایندهٔ کمیته بین‌المللی علیه اعدام در اسلو پایتخت نروژ با احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران عصر روز پنجشنبه ۱۸دسامبر ۲۰۱۴ سرور کاردار به همراه نوشین قادری طبق قرار قبلی‌ با احمد شهید گزارشگر ویژه امور حقوق بشر در ایران دیدار و گفتگو نمودند. در این دیدار یک‌ساعته لیست ۱۷ نفر از زندانیان زندان گوهردشت کرج که نیاز فوری به سرویس پزشکی‌ دارند معرفی‌ شد. جمهوری اسلامی با شکنجه‌های بی‌وقفه و غیرانسانی‌Read More