هیمن مصطفایی

 
 

دولت روحانی می‌خواهد هیمن مصطفایی را بکشد!

جان هیمن مصطفایی درخطر است؛ باید وسیعا اعتراض کرد! جمهوری اسلامی پایه‌های حاکمیت خود را بر اساس مجازات ضد بشری اعدام، سرکوب و کشتار حفظ کرده است. ماشین کشتارش را برای حفظ قدرت خود به کار می‌اندازد و سیاست‌های غیرانسانی خود را بر اساس منافع خود بر جامعه اعمال می‌کند. به جرم دفاع از حق زندگی سرکوب می‌کند و دست به کشتار می‌زند و انسان‌ها را به کام مرگ می‌فرستد. این بار می‌خواهند «هیمن» را بکشند! او را به اتهام عضویت دریکی از احزاب مخالف جمهوری اسلامی دستگیر کرده وRead More